Knihovníci a podobní špecialisti v oblasti informácií zhromažďujú, triedia, vytvárajú, organizujú a spravujú knižničné zbierky a ďalšie informačné zdroje, organizujú a kontrolujú ďalšie knižničné služby a poskytovanie informácií pre užívateľov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori

Knihovníci, archivári a kurátori vytvárajú a spravujú zbierky archívov, knižníc, múzeí, umeleckých galérií a podobných zariadení. (ILO, 2018)

  • Archivári a kurátori
  • Knihovníci a podobní špecialisti v oblasti informácií

Technologický pokrok (články z médií)

Knihovníci a archivári sa ocitli v predných líniách digitalizácie už koncom 80tych rokov (Gilliland, 1988) s príchodom RFID a iných triediacich technológií. Dnes je z väčších knižníc (univerzitné, mestské, národné aj súkromné) vedená manuálne už len veľmi výrazná menšina. Použitie RFID čipov umožnilo zákazníkom namiesto interakcie s personálom používať registračné prístroje. Ďalšie kroky v automatizácii umožnili efektívnejšie využitie priestoru. Stroje skenujú, identifikujú, umiestňujú aj vyhľadávajú jednotlivé knihy v priebehu niekoľkých minút. Digitalizácia archívov tiež obmedzila používanie fyzických kníh, čo do množstva aj výberu. Knihovníctvo ako náplň práce tak bolo postupne odkázané do menších knižníc, kde cena inštalácie drahého systému správy nezodpovedá objemu požičiavaných kníh. Digitalizácia ovplyvnila činnosti knihovníkov a archivárov natoľko, že vlastne zmenila podstatu ich práce.

Príklady