Realitní makléri a manažéri zabezpečujú predaj, nákup, prenájom a lízing nehnuteľností, zvyčajne v mene klientov a za províziu. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Sprostredkovatelia obchodných služieb

Sprostredkovatelia obchodných služieb nadväzujú kontakty s cieľom predať rôzne obchodné služby, ako napríklad reklamný priestor v médiách, vykonávajú činnosti súvisiace s colným odbavením a kontrolou správnosti potrebných dokumentov, párujú uchádzačov o zamestnanie s voľnými pracovnými miestami, hľadajú pracovníkov pre zamestnávateľov, uzatvárajú zmluvy na výkon športovcov, činnosť zabávačov a umelcov, taktiež pre publikáciu kníh, produkciu divadelných hier alebo nahrávanie, koncertovanie a predaj hudby, plánujú a organizujú konferencie a podobné podujatia.  (ILO, 2018)

  • Prepravní a colní agenti
  • Organizátori konferencií a spoločenských podujatí
  • Sprostredkovatelia práce a agenti úradov práce
  • Realitní makléri a manažéri
  • Realitní agenti
  • Manažéri nehnuteľnosti
  • Obchodníci s nehnuteľnosťami
  • Predajcovia (nehnuteľností)

Technologický pokrok (články z médií)

Realitný marketing sa zameriava na komfort poskytovaných služieb, skúsenosti a inovácie. Digitalizácia sa prejavila vo všetkých oblastiach tejto práce, od virtuálnych prehliadok v telefóne vedených profesionálnym realitným maklérom, až po výber vlastného makléra na základe jeho hodnotení od zákazníkov. (Forbes Real Estate Council, 2017). Počínajúc kontaktmi a končiac nedoceniteľnými znalosťami o okolí a komunitách, ktoré tam žijú, všetko je dnes dostupné ľahšie, do väčšej hĺbky, efektívnejšie a lacnejšie (Weber, 2017).

Dnes tiež nie je problém získať priamy online odhad, či dokonca komparatívnu analýzu hodnôt jednotlivých nehnuteľností, spustiť internetovú súťaž interiérového designu za účelom zvýšenia hodnoty predávaného domu, vytvoriť 3D model bytu so schopnosťou virtuálnych prehliadok, či dolaďovať nábytok a iné detaily podľa osobných preferencií. A na záver spomeňme online platformy – od relatívne jednoduchých, ako napríklad Facebookové skupiny, až po zložitejšie a špecializovanejšie – tie vynechávajú realitných agentov úplne a premosťujú tak vzdialenosť medzi ponukou a dopytom. Vyhliadky na rast pre realitných agentov kopírujú celkový stav stavebného sektoru (Occupational Outlook Handbook, 2018).

Mnohé z inovácií v realitnom sektore môžu byť pre agentov ohrozujúce, ale môžu sa stať aj príležitosťou ako poskytovať lepšie služby viacerým klientom.

Príklady