Predavači cez telefón, internet a pod. kontaktujú súčasných a potenciálnych zákazníkov prostredníctvom telefónu alebo iných elektronických komunikačných médií s cieľom prezentovať výrobky a služby, získavať obchodné príležitosti a dohodnúť obchodné stretnutia. Môžu pracovať z kontaktného centra pre zákazníkov alebo z priestorov mimo sídla spoločnosti. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Ostatní pracovníci v oblasti predaja

Ostatní pracovníci v oblasti predaja vystavujú, predvádzajú a predávajú tovar, jedlo a poskytujú služby zvyčajne verejnosti, avšak nie na trhoch, na uliciach ani v obchodoch. Táto skupina zahŕňa pracovníkov, ktorí nie sú zaradení v skupine 521 Pouliční predavači a predavači na trhoch, 522 Predavači v obchodoch a 523 Pokladníci a predavači lístkov. (ILO, 2018)

  • Telemarketingový predajca
  • Predajca v call centre
  • Predajca v kontaktnom centre pre zákazníkov
  • Predajca cez internet
  • Pracovník telemarketingu

Technologický pokrok (články z médií)

Zatiaľ čo písané správy, ktoré sa zobrazia na monitore, sa používajú už niekoľko rokov, nové spôsoby predaja po telefóne či internete sú na vzostupe len odnedávna. Sú založené na technológiách ako “volania asistované soundboardom”, “hlasová konverzácia” alebo vo všeobecnosti “automatizačné technológie s pomocou virtuálneho asistenta”.

Táto technológia funguje na základe množstva nahratých zvukových klipov v dokonale spisovnom jazyku a úlohou človeka v tomto procese je usmerňovať konverzáciu na základe klientových odpovedí. Vyspelý systém obsahuje niekoľko odpovedí na jednu otázku a zdanlivo bez prerušenia vie prechádzať od nahrávok k rozhovoru naživo, takže v konečnom dôsledku stále vytvára pocit “prirodzeného rečového prejavu”  (The Atlantic, 2013). Tieto technológie umožňujú telemarketingovým spoločnostiam presťahovať svoje prevádzky do krajín s najnižšími mzdovými nákladmi, keďže jazyková bariéra prestáva hrať takú dôležitú úlohu. To pravdepodobne spôsobí, že rast tejto profesie, z hľadiska zamestnanosti aj príjmu, bude stagnovať.

Príklady