Bankoví pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní pracovníci komunikujú priamo s klientmi bánk alebo pôšt v súvislosti s prijímaním, zamieňaním a vyplácaním platieb alebo poskytovaním poštových služieb. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci Pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci vykonávajú peňažné operácie v inštitúciách poskytujúcich bankové a poštové služby, stávkovanie, hazardné hry, vymáhanie dlhov a v záložniach. (ILO, 2018)
  • Bankoví pracovníci pri peňažných priehradkách a podobní úradníci
  • Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
  • Pracovníci v záložniach a veritelia
  • Vymáhatelia dlhov podobní pracovníci

Technologický pokrok (články z médií)

Bankovníctvo prechádza zmenami na úrovni zemetrasenia a tieto zmeny rozhodne budú mať vplyv na zamestnanosť v tomto sektore (Recruiter, 2017).

Zmeny odvodené od procesov automatického učenia a spracovávania dát znamenajú pre veľké finančné a hypotečné spoločnosti efektívne znižovanie chybovosti, ľudských omylov a rizika podvodu, ako aj odstraňovanie nekonzistentností v jednotlivých procesoch. To v dôsledku prispieva k znižovaniu potreby ľudského pracovného času (Pramuk, 2015; Futurism, 2017).

Za pomoci cloud computingu (výpočtového mračna) a bezpečných online platforiem si ľudia môžu okamžite overovať svoju úverovú bonitu a na základe pohodlne dostupných individuálnych údajov spracovaných chatbotom, dostať okamžité schválenie úveru. To môže zvyšovať spokojnosť zákazníkov vďaka okamžitému predbežnému schváleniu, bezstresovému podávaniu žiadostí a výraznému zrýchleniu procesov (GO Banking Rates, 2016).

Banky budú tiež mať prístup k informáciám o klientovom zdravotnom stave, aktuálnom zamestnaní, zaplatených daniach či iných okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jeho splátkovú dôveryhodnosť (Faggella, 2018).

Niektoré z najväčších výziev tohto odvetvia, vrátane ľudského faktoru pri schvaľovaní pôžičiek, by sa tiež mohli dostať pod centrálnu kontrolu automatizovaných procesov a zaručiť tak zodpovednejšie nakladanie s peniazmi.

Príklady