Operátori žeriavov, zdvíhacích a podobných zariadení obsluhujú a monitorujú stacionárne a mobilné žeriavy a ostatné zdvíhacie zariadenia. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Operátori pojazdných strojových zariadení

Operátori pojazdných strojových zariadení riadia, obsluhujú, ovládajú a monitorujú špeciálne účelové motorové stroje alebo zariadenia používané na čistenie alebo prípravu pôdy; kopanie, presúvanie a rozvoz zeme, kameňa a podobných materiálov; a zdvíhanie alebo presúvanie ťažkých objektov. (ILO, 2018)

  • Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
  • Operátori pojazdných zariadení na zemné a podobné práce
  • Operátori vysokozdvižných vozíkov
  • Operátori lyžiarských lanoviek
  • Operátori lanoviek
  • Operátori žeriavov
  • Vodiči lanoviek
  • Operátori výťahov
  • Operátori banských kabín
  • Operátori lyžiarských vlekov

Technologický pokrok (články z médií)

Špecializovaný personál s vysokou úrovňou odborných znalostí býval väčšinou chránený pred dopadmi technologického pokroku. Exponenciálny nárast výkonu výpočtovej techniky, pokroky v oblasti senzorov a softvérového dizajnu, ako aj exponenciálny nárast obchodu a objemu prepravovaného tovaru umožňujú v súčasnosti vykonávať automatizovanými strojmi aj komplexné úlohy, a to s menším množstvom chýb. Ide o vyspelú technológiu, ktorá sa rozšírila po celom svete vďaka značnej koncentrácii tohto zamestnania v centralizovaných lokalitách.

Príklady