Operátori zariadení na spracovanie kovov obsluhujú, sledujú, upravujú a udržiavajú stroje a zariadenia vykonávajúce jednoduché procesy pri spracovaní a premene nerastov a rafinovaní, tvrdnutí, valcovaní a vytláčaní kovov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov

Operátori zariadení na spracovanie a konečnú úpravu kovov obsluhujú a monitorujú funkcie procesu kontroly strojov a zariadení na kontrolu premeny, spracovania a dokončovanie nerastných rúd a kovov. (ILO, 2018)

  • Zlievač
  • Operátor strojov na valcovanie ocele
  • Operátor strojov na tepelnú úpravu kovov
  • Operátor strojov na tvarovanie a pretláčanie kovov

Technologický pokrok (články z médií)

Oceliarsky priemysel býval dlhé roky synonymom pre množstvo pracovných miest, no Umelá inteligencia a Internet vecí menia tento stav na minulosť. Snaha zvyšovať produktivitu a reagovať na potreby zákazníkov viedla oceliarne k hľadaniu spôsobov, ako rýchlo a jednoducho modifikovať a upravovať výrobné procesy. Vďaka tomu dokážu oceliarne v súčasnosti svojimi výrobnými procesmi produkovať širšiu paletu výrobkov. Ľudská práca je stále potrebná v oblasti dohľadu a monitorovania.

Príklady