Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov nastavujú, obsluhujú a dozerajú na zariadenia používané pri porážke zvierat, orezávanie mäsa z tiel; pečú, mrazia, zohrievajú, drvia, miešajú, zmiešavajú a inak spracovávajú potraviny, nápoje a tabakové listy. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

  • Operátor strojov na výrobu pečiva
  • Operátor strojov na výrobu chleba
  • Operátor strojov na výrobu čokolády
  • Operátor strojov na výrobu cigár
  • Operátor strojov na výrobu cigariet
  • Operátor strojov na výrobu mliečnych výrobkov
  • Operátor strojov na spracovanie rýb
  • Operátor strojov na spracovanie mäsa
  • Operátor strojov na spracovanie mlieka

Technologický pokrok (články z médií)

Spracovateľské činnosti v masovom potravinárskom priemysle podliehajú mechanizácii už roky. Zavádzanie automatizácie a monitorovacích zariadení za účelom integrácie strojov do všeobecného plánovania zdrojov (ERP – Enterprise Resource Planning) je však čoraz náročnejšie. Čím viac firmy zdokonaľujú svoje vybavenie, tým ťažšou sa stáva aj úloha “..nájsť, vyškoliť a udržať skúsených zamestnancov na obsluhu automatizovaných strojov a zostáva jednou z najzávažnejších obáv výrobcov potravín v roku 2017…” (Food Engineering, 2017). To je dobrou správou pre toto zamestnanie, ktoré ostáva pomerne stabilné, i keď nerastie (Occupational Outlook Handbook, 2018). Je tu i predpoklad rastu príjmov, keďže práca sa prispôsobuje novším zariadeniam.

Príklady