Operátori dát vkladajú zakódované, štatistické, a finančné a iné číselné dáta do elektrických zariadení, počítačových databáz, tabuľkových editorov a do ostatných zariadení na ukladanie dát pomocou klávesnice, myši, optického snímača, programu na rozpoznávanie hlasu a ostatných operačných nástrojov na vkladanie dát. Vkladajú dáta do mechanických a elektronických zariadení na výpočty matematických operácií. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami

Zapisovatelia, pracovníci s dátami a textami vkladajú a spracúvajú dáta a texty, pripravujú, upravujú a vytvárajú dokumenty na uloženie, ďalšie spracovanie, publikáciu a prenos. (ILO, 2018)

  • Zapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov
  • Operátori dát
  • Operátori vstupných dát
  • Administratívni pracovníci evidencie platieb

Technologický pokrok (články z médií)

Vkladanie dát bolo jednou z najväčších prekážok plnej automatizácie a digitalizácie. Strojové učenie, prediktívne čítanie a techniky spracovania prirodzeného jazyka sa však vyvinuli natoľko, že vďaka nim majú dnešné softvéry uspokojivú úroveň prepisu (Predictive Analytics Times, 2016).

Programy na optické rozoznávanie znakov (OCR) či QR a čiarové kódy uľahčujú automatický prepis dokumentov do digitalizovaného formátu.

Vďaka internetu vecí (IoT) a veľkému počtu zapojených zariadení sa dáta prenášajú priamo z jedného prístroja do ďalšieho. Nie je pri tom treba zadávať žiadne ďalšie údaje. To znamená, že táto profesia bude existovať len dovtedy, kým nebude digitalizačný proces hotový.

Na druhej strane, znalosti úradníkov zodpovedných za zadávanie údajov môžu pomôcť programátorom informačných technológií tvoriť rýchle a ľahko ovládateľné rozhrania pre konečných užívateľov, ktorí budú dáta vkladať.

Príklady