Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva vedú kompletné záznamy o finančných transakciách podnikov alebo osôb a overujú správnosť dokumentov a záznamov týkajúcich sa takýchto transakcií. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných finančných služieb a matematiky

Odborní pracovníci v oblasti financií a matematiky určujú hodnotu jednotlivých položiek a majetku, vedú záznamy o finančných transakciách, analyzujú žiadosti o úvery a vydávajú rozhodnutia, nakupujú a predávajú finančné nástroje, vykonávajú matematické a súvisiace výpočty. (ILO, 2018)

  • Makléri a sprostredkovatelia finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
  • Odborní referenti v oblasti úverov a pôžičiek
  • Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
  • Štatistici, matematici a podobní pracovníci
  • Odhadcovia a likvidátori škôd
  • Účtovníci

Technologický pokrok (články z médií)

Čo sa týka automatizácie, účtovníci a im príbuzní pracovníci sú druhou najohrozenejšou profesiou, hneď po telemarketingových pracovníkoch.

Účtovníctvo sa nachádza v hľadáčiku technologických zmien už od vzniku programu Microsoft Excel (Pepe, 2011). Táto technológia sa úspešne rozšírila a vytvorila dopyt po väčšom množstve účtovníkov, ktorí boli schopní využiť ju pre strategickú aj praktickú optimalizáciu práce. Výsledkom bol exponenciálny rast tejto profesie.

ERP (Enterprise Resource Planning – plánovanie zdrojov spoločností) je dnes univerzálne rozšírený softvér, založený na viacerých technológiách, ako napríklad dostupný mobilný internet, cloud computing, atď. Jeho funkciou je v podstate centralizácia väčšiny procesov a obmedzenie byrokracie, keďže všetky údaje sú okamžite nahrávané, hodnotené aj spracované v digitálnom priestore. Ide o obojsmerný proces, ako zdola nahor (faktúry, účty, atď.), tak aj zhora nadol (zmeny regulácií a postupov).

Nový automatizujúci účtovnícky softvér je efektívnejší, automatizovanejší a smerom k účtovným oddeleniam firiem obchodovateľnejší, než predchádzajúce. Prináša totiž technologické vylepšenia aj finančné úspory vďaka presnému skenovaniu, identifikácii, bezpečnému načítavaniu a automatickému spracovaniu skenovaných faktúr, účtov a iných dokumentov. Tým necháva na pleciach účtovníkov len riešenie konfliktných záležitostí a celkový prehľad.

Príklady