Poisťovací agenti poskytujú poradenské služby a predávajú životné, úrazové, dopravné poistenie a poistenie zodpovednosti za škody, kombinované životné poistenie, poistenie majetku, živelných rizík a ostatné typy poistenia novým aj stálym klientom. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia

Obchodní zástupcovia a sprostredkovatelia zastupujú firmy, štátne orgány a iné organizácie v oblasti nákupu a predaja komodít, tovaru, poistenia, dopravy a ďalších služieb priemyselným, odborným, komerčným alebo iným zariadeniam alebo vystupujú ako nezávislí agenti sprostredkúvajúci obchody medzi nákupcami a predajcami tovarov a služieb.  (ILO, 2018)

  • Obchodní zástupcovia
  • Poisťovací agenti
  • Poisťovací sprostredkovatelia
  • Poisťovatelia

Technologický pokrok (články z médií)

Poisťovací agenti sa obvykle vyskytujú v zoznamoch povolaní, ktoré budú najpravdepodobnejšie nahradené automatizáciou. Proces predávania poistení je veľmi ľahko automatizovateľný a kritériá výberu môže ľahko spracovávať softvér.

Štúdia spoločnosti Ernst & Young zameraná na 100 celosvetových poisťovní z roku 2013 ale ukázala, že hoci uznávajú veľkú dôležitosť digitalizácie pre vyššiu spokojnosť zákazníkov, neponáhľajú sa plne túto technológiu akceptovať a tvrdia, že „…zastaralé technológie a kultúrne obmedzenia sú faktory brzdiace prijatie agresívne digitalizujúcej stratégie (EY, 2013). Najvýraznejším faktorom je sám agent. Poisťovací agent je rešpektovaným ľudským prostredníkom medzi klientom a veľkou, strach naháňajúcou spoločnosťou, funkčným hlavne v čase extrémneho stresu. Stáva sa tak často silnou súčasťou komunity (Hamn, 2012).“

Napriek týmto nedostatkom by ale zvyšujúci sa počet online poisťovacích spoločností a platformy, ktoré pomáhajú nachádzať najlacnejšie varianty poistenia, spolu s predstavou poistenia bez provízie mohli nakloniť váhy v prospech automatizovaných poisťovacích platforiem (Insurance Journal, 2018).

Príklady