Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov nastavujú alebo obsluhujú a sledujú automatické alebo poloautomatické drevoobrábacie stroje, ako napríklad presné píly, stroje na tvarovanie, hobľovanie, vŕtanie, sústruh a drevo obrábanie na výrobu alebo opravu drevených dielov pre nábytok, príslušenstvo a iných výrobkov z dreva (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Spracovatelia dreva, výrobcovia výrobkov z dreva a podobní výrobcovia

Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov získavajú, spracúvajú a vypočítavajú účtovné, štatistické, finančné a ostatné číselné údaje, vybavujú príležitostné peňažné transakcie na obchodné účely. (ILO, 2018)

  • Spracovatelia dreva
  • Stolári – výrobcovia výrobkov z dreva
  • Nastavovači a operátori drevoobrábacích strojov
  • Obsluha strojov na vyrezávanie (drevo)
  • Obsluha strojov na výrobu nábytku
  • Obsluha strojov na výrobu drevených výrobkov
  • Nastavovač drevoobrábacích strojov

Technologický pokrok (články z médií)

Vďaka používaniu inteligentných nástrojov sa stala precízna práca s drevom jednoduchšou. Na rúbanie a prepravu dreva už nebude potrebná ľudská sila. V súčasnosti je možné s pomocou CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturing – počítačom podporovaný dizajn a výroba) naprogramovať a modelovať nové návrhy dizajnov, preniesť ich do CNC strojov, ktoré potom dokážu obrezať materiál a vyrábať súčiastky s maximálnou možnou presnosťou, s nízkymi nákladmi a so zníženou pravdepodobnosťou omylu.

Príklady