Hoteloví recepční vítajú a registrujú nových hostí v hoteloch a zariadeniach poskytujúcich ubytovacie služby. Prideľujú izby, vydávajú kľúče, poskytujú informácie týkajúce sa hotelových služieb, vybavujú rezervácie, vedú evidenciu voľných izieb a predkladajú vyúčtovanie odchádzajúcim hosťom a prijímajú platby. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Pracovníci informačných služieb

Pracovníci informačných služieb poskytujú alebo získavajú informácie, a to buď osobne, telefonicky alebo elektronickou formou, napríklad prostredníctvom e-mailu, v súvislosti s vybavovaním dovoleniek, popisovaním produktu alebo služieb spoločnosti; registrujú a vítajú návštevníkov a hostí, zabezpečujú stretnutia, prepájajú hovory a zbierajú informácie od respondentov prieskumu alebo záujemcov o služby. (ILO, 2018)

  • Pracovníci cestovných kancelárií
  • Pracovníci kontaktných informačných centier
  • Operátori telefónnych ústrední
  • Hoteloví recepční
  • Informátori
  • Recepční (okrem hotelových)
  • Anketári, prieskumníci trhu
  • Pracovníci informačných služieb inde neuvedení

Technologický pokrok (články z médií)

Prácu recepčných výrazne zmenil internet. Už niekoľko rokov sa najviac izieb objednáva cez online bookingové portály. Veľa hotelov používa rezervačné programy, ktoré sú pripojené na internetové portály. Vďaka tomu vedia ľahšie a rýchlejšie skontrolovať dostupnosť ubytovania. Rozšírili sa aj digitálne kľúče od izieb (BENBRIA , 2016).

Žiaden stroj však nenahradí milý úsmev na uvítanie. Vďaka kontaktu so živým človekom sa môžete aj vo vzdialenej cudzine cítiť ako doma. Recepční sa musia trénovať v medziľudskej komunikácii. Štúdia časopisu International Journal of Contemporary Hospitality Management, ktorý sa zameriava na manažment ubytovacích služieb, ukázala, že zákazníci sú ohľadom zavádzania nových systémov opatrní. Veria totiž, že sa za ním skrývajú motívy, ktoré ich majú pripraviť o komfort. Ak však klienti vnímali zmeny ako doplnok k zákazníckemu zážitku, necítili žiadne podozrenie či nepohodlie (Dataconomy, 2016).

Príklady