Finanční a investiční poradcovia vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov i organizácie, investujú a spravujú ich finančné prostriedky. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Špecialisti v oblasti účtovníctva, finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb

Špecialisti v oblasti financií plánujú, vytvárajú, organizujú, spravujú, investujú, riadia a realizujú kvantitatívnu analýzu buď finančných účtovných systémov alebo finančných prostriedkov jednotlivcov, organizácií a verejných alebo súkromných inštitúcií. (ILO, 2018)

  • Špecialisti v účtovníctve
  • Finanční a investiční poradcovia
  • Finanční analytici

Technologický pokrok (články z médií)

Technológie ako strojové učenie a umelá inteligencia výrazne menia celý spôsob fungovania finančného trhu. Konkrétne na osobných finančných poradcov majú vplyv robotickí poradcovia. Tieto stroje sú schopné zhromaždiť a vyhodnotiť veľké množstvo informácií vo finančnej sfére, čím poskytujú efektívnejšie vedenie svetom financií, než poradca – človek (Market Watch, 2017). Percento nahraditeľnosti pracovníkov je okolo 50% pravdepodobne pre ľudskú potrebu kontaktu a empatie ako základu pre vytváranie vzťahov založených na dôvere. Keď ale príde na analýzu dát, roboti dokážu vďaka používaniu veľmi efektívnych algoritmov a schopnosti pracovať s veľkým množstvom informácií z internetu vytvoriť kompletnú a spoľahlivú analýzu finančného trhu.

Inštitúcie, ktoré disponujú týmito robotickými platformami, ponúkajú rovnakú perspektívu návratnosti investície pri nižších cenách, než by si skutočný ľudský poradca mohol dovoliť. Automatizácia tohto povolania môže pokračovať aj smerom k inteligentným systémom, ktoré by komunikovali s investormi ako virtuálni finanční poradcovia, prípadne aj s použitím avatarov pre zatraktívnenie tejto interakcie. Dosiahnutá efektivita je podobná ako u robotov, nižšia cena vyplýva z nižšej ceny hardvéru (Business Insider, 2017).

Dôležitým je aj vysokofrekvenčný obchod (High Frequency Trading), kde algoritmy nezávislé na človeku rozhodujú o investíciách v hodnote miliárd dolárov. Tieto algoritmy tiež testujú finančný trh, investujú v zlomkoch sekundy a bez ďalšieho ľudského zapojenia, čím dokazujú zrelosť tejto technológie. Rozšírené sú aj platformy Forexu (Foreign Exchange – zahraničný obchod) pre obchodnícky softvér, ktoré sú zjednodušené natoľko, že sú prístupné z mobilnej aplikácie. Ich okamžité analýzy dát z trhu a automatizovaná ponuka stratégií sú len niektoré z mnohých spôsobov, ktorými technológie hromadne prenikajú do finančného odvetvia.

Strojové učenie preniká takmer všetky podoblasti finančníctva, od masovo rozšírenej elektronickej správy portfólií a automatického investovania bez nutnosti nižších stupňov finančného manažmentu, cez algoritmický obchod (matematické modely, ktoré automaticky reagujú na zmeny na trhu), odhaľovanie podvodov (neustála kontrola vstupov a detekcia nezvyklostí) až po poistné a pôžičkové analýzy (založené na jednoduchých a priebežných analýzach dát od miliónov ľudí v rôznych oblastiach, ako napr. vek, zamestnanie, bonita, demografické údaje a iné)

(Faggella, 2018).

Príklady