Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia 2643

Prekladatelia, tlmočníci a jazykovedci prekladajú alebo tlmočia z jedného jazyka do druhého, a študujú pôvod, vývoj a štruktúru jazykov. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Spisovatelia, novinári a jazykovedci Spisovatelia, novinári a jazykovedci vymýšľajú a tvoria literárne diela, interpretujú a Read more…

By workadmin, ago

Autori technických textov a dokumentácie 2641

Autori technických textov a dokumentácie zjednodušujú komplexné technické informácie do jasného a jednoduchého jazyka. Vytvárajú rôzne dokumenty, ako sú softvérové príručky, používateľské príručky, často kladené otázky, prípadové štúdie, obchodné návrhy, prevádzkové postupy, popisy produktov, tlačové správy, montážne pokyny, on-line príručky pre zákaznícke služby a technické správy. Autori technických textov a dokumentácie Read more…

By workadmin, ago

Architekti v stavebníctve 2161

Stavební architekti navrhujú komerčné, priemyselné, úradné, obytné a rekreačné objekty, plánujú a monitorujú ich výstavbu, údržbu a opravy. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri plánujú a navrhujú krajinný terén, interiéry a exteriéry Read more…

By workadmin, ago

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu 2431

Špecialisti v oblasti reklamy a marketingu vyvíjajú a koordinujú reklamné stratégie a kampane, určujú trh pre nový tovar a služby, identifikujú a rozvíjajú trhové príležitosti pre nový aj existujúci tovar a služby. (ILO, 2018) Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Špecialisti v Read more…

By workadmin, ago

Riadiaci pracovníci v oblasti financií 1211

Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií plánujú, riadia a koordinujú finančné operácie podniku alebo organizácie v spolupráci s vrcholovým manažmentom a riaditeľmi (manažérmi) iných oddelení alebo úsekov, alebo vykonávajú tieto činnosti v podnikoch, ktoré poskytujú finančné služby iným podnikom alebo organizáciám. (ILO, 2018) (more…)

By workadmin, ago