Strážnici parkoviska 9629

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Táto skupina napríklad zahŕňa tých, ktorí vydávajú a prijímajú lístky na parkovanie alebo vstup, starajú sa o osobné veci stálym klientom alebo zákazníkom v šatniach a pomáhajú návštevníkom na zábavných podujatiach. (ILO,2018) Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania Read more…

By workadmin, ago