Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a príbuzní robotníci stavajú železobetónové vystužené rámy a konštrukcie, vyrábajú formy na odlievanie betónu, spevňujú betónové povrchy, cementom vypĺňajú otvory v stenách alebo obloženie na studniach, dokončujú a opravujú cementové povrchy a vylievajú a brúsia terazzo dlažbu (ILO, 2018).

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci

Kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci stavajú, udržiavajú a opravujú budovy, zakladajú stavby a opravujú základy, steny a konštrukcie z tehál, kameňa a podobných materiálov, tvarujú a dobrusujú kameň na stavebné a iné účely, a plnia rôzne úlohy súvisiace so stavbou a údržbou stavieb (ILO, 2018).

  • Murári a podobní robotníci
  • Kamenári, rezači a štiepači kameňa a podobní robotníci
  • Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov a príbuzní robotníci
  • Tesári a stavební stolári
  • Kvalifikovaní stavební robotníci a remeselníci inde neuvedení

Technologický pokrok (články z médií)

Stavbárčina bola pôvodne remeselníckou profesiou. No v 21. storočí sa pri stavbách rozšírilo používanie technológie CAD/CAM (Computer Aided Design and Manufacturing – počítačom podporovaný dizajn a výroba), čo prinieslo staviteľské návrhy úplne odlišné od predchádzajúcich generácií, za zlomok nákladov tradične budovaných domov, za minimálny čas, s minimálnym množstvom odpadu a dopadom na životné prostredie (Building Radar, 2015). Vplyv týchto technológií je zatiaľ tlmený (Occupational Outlook Handbook, 2019), pretože sú ešte stále vo vývoji, no prinášajú so sebou celkom nový koncept architektúry (The Guardian, 2017).

Príklady