Autori technických textov a dokumentácie zjednodušujú komplexné technické informácie do jasného a jednoduchého jazyka. Vytvárajú rôzne dokumenty, ako sú softvérové príručky, používateľské príručky, často kladené otázky, prípadové štúdie, obchodné návrhy, prevádzkové postupy, popisy produktov, tlačové správy, montážne pokyny, on-line príručky pre zákaznícke služby a technické správy. Autori technických textov a dokumentácie sa často špecializujú na jednu oblasť, napríklad správu softvéru alebo lekárske písanie. (ILO, 2018) (Digital Media Production, 2015)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Spisovatelia, novinári a jazykovedci

Spisovatelia, novinári a jazykovedci vymýšľajú a tvoria literárne diela, interpretujú a oznamujú správy a verejné udalosti prostredníctvom médií a prekladajú alebo tlmočia z jedného jazyka do druhého (ILO, 2018)

  • Novinár
  • Pomocný redaktor
  • Prekladatelia, tlmočníci a jazykovedci
  • Autor
  • Knižný editor
  • Esejista
  • Spisovateľ pre interaktívne médiá
  • Autor technických textov

Technologický pokrok (články z médií)

Technickí redaktori sú špecializovaným odvetvím v rámci technickej komunikácie. Ich úlohou býva väčšinou komplexná tvorba zrozumiteľného, celistvého, pochopiteľného a dostatočne obsažného dokumentu, prístupného svojmu čitateľovi. Keďže sa jedná o veľmi kreatívnu prácu prepojujúcu mnohé aspekty, napríklad rozhovory, technické porozumenie, tvorbu obsahu, grafický dizajn a komplexné formátovanie, toto povolanie nebolo doteraz výrazne ohrozené strojmi (Digital Media Production, 2015).

Dnešné technológie (celkové riešenia, automatizovaná grafika založená na cloud computingu, úprava obsahu pre viaceré zariadenia) (Hlova, 2017) výrazne zvýšili efektivitu a produktivitu technických redaktorov a tým potenciálne znížili ich ohodnotenie a potenciál jeho rastu do budúcna.

Príklady