Archivári a kurátori zbierajú, oceňujú a zabezpečujú bezpečné uskladnenie a zachovávanie obsahu archívov, artefaktov a záznamov historického, kultúrneho, správneho a umeleckého významu, umenia a iných predmetov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Špecialisti v knihovníctve, archivári a kurátori

Knihovníci, archivári a kurátori vytvárajú a spravujú zbierky archívov, knižníc, múzeí, umeleckých galérií a podobných zariadení. (ILO, 2018)

  • Archivári a kurátori
  • Knihovníci a podobní špecialisti v oblasti informácií

Technologický pokrok (články z médií)

Kultúrne inštitúcie, napríklad múzeá, čoraz viac používajú umelú inteligenciu pre podporu efektívnej správy kultúrnych pamiatok, zobrazovanie a interpretáciu obsahov a rukopisov. Použitie tejto technológie strojového učenia umožňuje rýchle a efektívne vyhľadávanie či skladovanie dokumentov podľa špecifických prvkov, napríklad osôb, spolkov, miest či období. Prináša tiež preväzovanie jednotlivých dokumentov podľa interpretácie ich obsahu a vzťahu k špecifickým otázkam, ktoré sa používatelia pýtali v minulosti. Tieto systémy navyše podporujú inteligentnú obnovu dokumentov všetkých formátov pre podporu rozhodovania, keď proces už prebieha a objavujú sa informačné potreby.

Príklady