Stavební architekti navrhujú komerčné, priemyselné, úradné, obytné a rekreačné objekty, plánujú a monitorujú ich výstavbu, údržbu a opravy. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na základe štúdie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri

Architekti, projektanti, zememerači, dizajnéri plánujú a navrhujú krajinný terén, interiéry a exteriéry budov, výrobky pre priemyselnú výrobu a vizuálny a audiovizuálny obsah komunikujúci informácie. Vykonávajú prieskumné práce s cieľom presne lokalizovať geografické body, navrhujú, pripravujú a revidujú mapy, vypracovávajú a realizujú plány a opatrenia na kontrolu využívania pozemkov. (ILO, 2018)

  • Stavební architekti
  • Krajinní a záhradní architekti
  • Dizajnéri a módni návrhári
  • Urbanisti a projektanti dopravy
  • Kartografi a zememerači
  • Grafickí a multimediálni dizajnéri

Technologický pokrok (články z médií)

Keďže jedny z prvých využití počítačov boli hry a maľovanie, nemalo by nás prekvapiť, že s príchodom internetu a výkonných mobilných prístrojov prišli aj online rozhrania umožňujúce ľuďom vizualizáciu svojich domovov či obľúbených projektov. Architekti používajú umelú inteligenciu, či zúženú umelú inteligenciu, ako náhradu niektorých súčastí svojej práce, hlavne spojených s výskumom. Tieto možnosti vylepšenia zo „sféry informácií“ sa zaoberajú sociálnymi interakciami v komunite, environmentálnou koherenciou aj bezpečnostnými záležitosťami. Pomáhajú vytvárať čo najfunkčnejšie modely a optimalizovať ich integráciu do okolitého prostredia (Hannah, 2017).

Odkedy umelá inteligencia prerástla rozmery herného priemyslu, majú architekti možnosť používať 3D modely a simulácie v komunikácii s potenciálnymi klientmi. Títo tak získavajú podstatne komplexnejší zážitok z prezentácie navrhovaného modelu. (Hannah, 2017) (Gaget, 2017).

Jedna zo sľubných technológií, ktoré sa rýchlo rozvíjajú, je 3D tlač, ktorá sa posúva od modelov a simulácií k skutočným fyzickým budovám a mení tak tvár stavebníctva.

Jedným z možných budúcich vývojových krokov by mohla byť integrácia technológií umelej inteligencie do designu domov, či priamo tvorba designu domov práve na základe funkcií umelej inteligencie. To by sa mohlo pohybovať od integrácie internetu vecí za účelom maximalizácie efektivity prepojených zariadení a využitia umelej inteligencie v nich, až po optimalizáciu prostredia stavby.

Príklady