• Tento online nástroj z projektu Work 4.0 zahŕňa 50 profesií, ktoré reprezentujú väčšinu povolaní ohrozených digitalizáciou. Tieto povolania sú definované najnovšou verziou (2008) medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní, ktorú vytvorila Medzinárodná organizácia práce ako nástroj oficiálnej klasifikácie zamestnaní v Európe (Európska komisia, 2013).

Tento materiál bol vyvinutý partnermi zo siedmich krajín v rámci európskeho projektu Work 4.0 (Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Írsko, Slovensko, Taliansko a Cyprus). Obsahuje výber 50 povolaní, ktoré sú podľa štúdie Osborn a Frey 2010 ohrozené automatizáciou a digitalizáciou a sú zoradené podľa medzinárodnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08.

Jednotlivé povolania boli vybraté na základe 4 kritérií:

  • Dôležité povolania v ekonomikách našich krajín

  • Na základe Sprievodcu digitalizáciou (link) o budúcnosti zamestnanosti, ktorý je intelektuálnym výstupom 2 projektu Work 4.0

  • Zamestnania súvisiace s technologickým pokrokom, ktoré sme na základe článkov z renomovaných médií analyzovali kvôli ich potenciálu zásadným spôsobom inovovať dané povolanie alebo trhový sektor.

  • Príklady aktívnych organizácií, ktoré vyvinuli nové produkty v súlade s digitalizáciou a ponúkli ich na trh, čím by sme chceli poukázať na aktuálnosť a dostupnosť týchto technológií