Administratívni pracovníci v účtovníctve počítajú, triedia a zaznamenávajú číselné údaje s cieľom viesť kompletné finančné záznamy. Vykonávajú rôzne kombinácie rutinných výpočtov, zaúčtovaním a verifikovaním povinných platieb s cieľom získať základné finančné údaje používané pri vedení účtových záznamov. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov

Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov získavajú, spracúvajú a vypočítavajú účtovné, štatistické, finančné a ostatné číselné údaje, vybavujú príležitostné peňažné transakcie na obchodné účely. (ILO, 2018)

  • Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
  • Administratívni pracovníci v oblasti matematicko poistných výpočtov
  • Administratívni pracovníci v oblasti sprostredkovania finančných transakcií
  • Administratívni pracovníci v oblasti financií
  • Administratívni pracovníci v oblasti poisťovníctva
  • Administratívni pracovníci v oblasti cenných papierov
  • Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky

Technologický pokrok (články z médií)

Systémy umelej inteligencie dokážu uložiť veľké množstvá dát. Vedia sa však z nich aj „učiť” pomocou technológie strojového učenia. Finančný sektor produkuje veľa dát, ktoré umožňujú automatizáciu niektorých procesov. Zamestnanci v tomto odvetví majú napríklad za úlohu spárovať faktúry s platbami zákazníkov.

Softvér to dokáže spraviť rýchlejšie a s menšími nákladmi. Preto postupne nahrádza prácu ľudí. Prediktívna analýza je vďaka inteligentným systémom ľahšia a presnejšia. Vedia analyzovať veľké objemy dát, odhaliť vzorce a predvídať správanie zákazníkov.

Vkladanie dát bolo jednou z najväčších prekážok plnej automatizácie a digitalizácie. Strojové učenie, prediktívne čítanie a techniky spracovania prirodzeného jazyka sa však vyvinuli natoľko, že vďaka nim majú dnešné softvéry uspokojivú úroveň prepisu (Predictive Analytics Times, 2016).

Programy na optické rozoznávanie znakov (OCR) či QR a čiarové kódy uľahčujú automatický prepis dokumentov do digitalizovaného formátu.

Vďaka internetu vecí (IoT) a veľkému počtu zapojených zariadení sa dáta prenášajú priamo z jedného prístroja do ďalšieho. Nie je pri tom treba zadávať žiadne ďalšie údaje. To znamená, že táto profesia bude existovať len dovtedy, kým nebude digitalizačný proces hotový.

Na druhej strane, znalosti úradníkov zodpovedných za zadávanie údajov môžu pomôcť programátorom informačných technológií tvoriť rýchle a ľahko ovládateľné rozhrania pre konečných užívateľov, ktorí budú dáta vkladať. Účtovníci sú navyše často dôvernými poradcami majiteľov firiem. Táto väzba dôvery sa nedá nahradiť inteligentným systémom alebo robotom.

Príklady