Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, financií a poistenia získavajú, zostavujú a vypočítavajú štatistické alebo poistno-matematické údaje alebo vykonávajú administratívne úlohy spojené s transakciami poisťovní, bánk a ďalších finančných inštitúcii. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov

Administratívni pracovníci na záznam číselných údajov získavajú, spracúvajú a vypočítavajú účtovné, štatistické, finančné a ostatné číselné údaje, vybavujú príležitostné peňažné transakcie na obchodné účely. (ILO, 2018)

  • Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva
  • Administratívni pracovníci v oblasti matematicko poistných výpočtov
  • Administratívni pracovníci v oblasti sprostredkovania finančných transakcií
  • Administratívni pracovníci v oblasti financií
  • Administratívni pracovníci v oblasti poisťovníctva
  • Administratívni pracovníci v oblasti cenných papierov
  • Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky

Technologický pokrok (články z médií)

Portály finančných investícií, webové stránky,  ktoré vyhľadávajú a ponúkajú najlacnejšie poistné produkty na trhu, štatistické správy na internete dostupné pre širokú verejnosť – to sú len niektoré z možností, ktoré sú dnes priamo dostupné, bez potreby sprostredkovateľa. No nie všetko, čo je zverejnené na internete, je výsledkom automatizovaného algoritmu. Finanční a poisťovací úradníci by sa mali postupne stávať menej “úradníkmi” a viac “poradcami”; to znamená, že by mali pracovať na svojich technických zručnostiach, aby mohli svojim klientom poskytnúť odborné rady a pohľad na budúci vývoj, ktoré algoritmus poskytnúť nevie.

Príklady