Právni asistenti využívajú špeciálne znalosti právnej terminológie a postupov pri poskytovaní odbornej pomoci právnikom s komunikáciou, dokumentáciou a ohľadom interných riadiaco-koordinačných aktivít v advokátskych kanceláriách, na právnych oddeleniach veľkých spoločností a v štátnych orgánoch. (ILO, 2018)

Riziko ohrozenia na zaklade studie Frey a Osborne

Popis skupiny zamestnaní a podobné zamestnania

Odborní asistenti v administratíve

Odborní asistenti v administratíve poskytujú služby v oblasti organizácie, zabezpečovania komunikácie a dokumentácie, využívajú špeciálne znalosti o obchodnej činnosti organizácie, v ktorej sú zamestnaní. Vykonávajú dohľad nad kancelárskymi úradníkmi v danej organizácii.  (ILO, 2018)

  • Supervízori v administratíve
  • Právni asistenti
  • Odborní administratívni a osobní asistenti
  • Odborní administratívni asistenti v zdravotníckych zariadeniach

Technologický pokrok (články z médií)

Manuálne úlohy, ktoré donedávna plnili právnickí asistenti, dnes rýchlo nahrádzajú technológie ako napríklad umelá inteligencia a strojové učenie. Právnické kancelárie a iné subjekty v tomto sektore začínajú investovať do nových technológií, ktoré plnia požadované úlohy rýchlejšie aj lacnejšie. Analýza textov a ich kategorizácia v kontexte konkrétneho prípadu sú efektívnejšie, keď ich vykonáva umelo inteligentný systém. Základný prehľad o dokumentoch dnes už niektoré spoločnosti získavajú za pomoci autonómnych počítačov (umelá inteligencia), čo znižuje potrebný čas o 2,5% oproti ľudskému asistentovi (NY Times, 2017). Výskum spojený so samotným vedením sporu je nakoniec úlohou, ktorá vyžaduje viac času, pretože vyžaduje identifikáciu a zber informácií, ktoré by podporili dané právne rozhodnutie. Tento proces začína analýzou získaných faktov a končí komunikáciou výsledkov tejto analýzy. Umelo inteligentné systémy zrýchľujú tento proces a zvyšujú kvalitu analýz, pretože sú schopné analyzovať širokú paletu štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát (Financial Times, 2016).

Tieto systémy dokážu prepojovať právne texty, prípady a rozhodnutia takým spôsobom, akého by ľudský asistent v danom čase a s danou efektivitou nebol schopný. Vyhliadky tohto typu zamestnania sú hrozivé, Úrad pre pracovnú štatistiku (Bureau of Labor Statistics) predpovedá 5% pokles do roku 2026 (Occupational Outlook Handbook, 2018).

Umelo inteligentné systémy ale dnes ešte nie sú schopné interakcie s klientom či pomoci pri samotných vyjednávaniach medzi zúčastnenými stranami. Pri týchto úlohách môžu právnickí asistenti stále pomáhať právnikom efektívnejšie, hoci technológie strojového učenia, ako napríklad chatboty, sa pomaly dostávajú do stavu, kedy sú schopné prvého kontaktu so zákazníkom.

Príklady