Οι μεταφραστές, οι διερμηνείς και άλλοι γλωσσολόγοι μεταφράζουν ή κάνουν διερμηνεία από μια γλώσσα σε άλλη και μελετούν την προέλευση, την ανάπτυξη και τη δομή των γλωσσών (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Συγγραφείς, Δημοσιογράφοι και Γλωσσολόγοι

Οι συγγραφείς, οι δημοσιογράφοι και οι γλωσσολόγοι ασχολούνται διανοητικά και δημιουργούν λόγιο έργο –  ερμηνεύουν και να επικοινωνούν ειδήσεις και δημόσιες υποθέσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης και μεταφράζουν ή κάνουν διερμηνεία από μία γλώσσα σε άλλη (ΔΟΕ, 2018).

  • Συγγραφείς και σχετικοί συγγραφείς
  • Δημοσιογράφοι
  • Μεταφραστές, Διερμηνείς και Άλλοι Γλωσσολόγοι
  • Διερμηνείς
  • Φιλόλογοι
  • Υποτιτλιστές
  • Λεξικογράφοι
  • Ελεγκτές Μετάφρασής-

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Στις μέρες μας στο διαδίκτυο υπάρχει τόσο πολύ περιεχόμενο που θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με πλημμύρα. Αυτό αυξάνει τη ζήτηση για διαθέσιμους, οικονομικά προσιτούς και ποιοτικούς μεταφραστές. Το 2017 η μετάφραση ήταν “… μία από τις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση..” (information age, 2018)

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί μεταφραστές για να ανταποκριθούν στην υπάρχουσα ζήτηση, παρατηρείται ανάπτυξη της μηχανικής μετάφρασης. Πλέον, αρκετοί μεταφραστές βλέπουν την μηχανική μετάφραση ως ένα παραγωγικό εργαλείο (με την τελική επεξεργασία που χρειάζεται να γίνει) αντί κάτι που θα μπορούσε να τους αντικαταστήσει.

Εντούτοις, η μηχανική μετά=επεξεργασία μετάφρασης είναι και αυτή μια αναπτυσσόμενη αγορά. Είναι λογική όσον αφορά ορισμένα είδη κειμένου και μπορεί να αποδειχθεί αρκετά προσοδοφόρα

Σήμερα, υπάρχει μια παγκόσμια τεχνολογία (το Google Translator για παράδειγμα), η οποία προσπαθεί να αντικαταστήσει τους διερμηνείς. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που εμφανίζονται σε καθημερινή βάση και προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη γνώση των ανθρώπων και να γίνουν τόσο καλές που να εξασφαλίζεται η αρχική σημασία των μεταφρασμένων λέξεων.

Παραδείγματα Περιπτώσεων