Οι Κατασκευαστές εργαλείων και οι Σχετικοί Εργάτες φτιάχνουν και επισκευάζουν ειδικά και εξειδικευμένα εργαλεία
, αθλητικά όπλα, κλειδαριές, μήτρες, μοτίβα, εξαρτήματα μηχανημάτων και άλλα μεταλλικά αντικείμενα με τη χρήση εργαλείων χειρός και μηχανών για την επεξεργασία μετάλλων (ΔΟΕ, 2018)

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Υπάλληλοι Πληροφόρησης Πελατών

Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης Πελατών παρέχουν ή λαμβάνουν πληροφορίες πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικά με την οργάνωση ταξιδιών, την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, την εγγραφή και παραλαβή φιλοξενούμενων και επισκεπτών, την πραγματοποίηση συναντήσεων, τη σύνδεση τηλεφωνικών κλήσεων και τη συλλογή πληροφοριών από έρευνες ερωτηματολογίου ή αιτούντων υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

  • Κατασκευαστές μηχανών
  • Κατασκευαστές όπλων
  • Κατασκευαστές γάντζων
  • Κλειδαράδες
  • Σχεδιαστές εργαλείων

Τεχνολογικές εξελίξεις (Άρθρα στα ΜΜΕ)

Οι κατασκευαστές εργαλείων και μηχανών πρέπει να έχουν προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα τους και ταυτόχρονα να έχουν υψηλές ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχουν μηχανές και ολοκληρωμένες λύσεις όπως για παράδειγμα οι CAD / CAM (Computer Aided Design and Manufacturing) οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν το έργο του κατασκευαστή εργαλείων και μηχανών. Επιπλέον, πολλές από τις διεργασίες ξεκίνησαν να αυτοματοποιούνται  – συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων κέντρων μηχανών που αυτοματοποιούν τη διαδικασία με τις λύσεις λογισμικού.

Παραδείγματα Περιπτώσεων