Οι τεχνικοί συγγραφείς μετατρέπουν πολύπλοκες τεχνικές πληροφορίες σε απλοποιημένα κείμενα χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα που είναι ευκόλως κατανοιητή και απο τους επαγγελματίες τεχνολογίας αλλά και απο το ευρύ κοινό
. Συνθέτουν μια ποικιλία εγγράφων, όπως εγχειρίδια λογισμικού, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και εγχειρίδια χρήσης, ‘Συχνές Ερωτήσεις’, λευκές βίβλους (‘white papers’), μελέτες περιπτώσεων, επιχειρηματικές προτάσεις, επιχειρησιακές διαδικασίες, περιγραφές προϊόντων, δελτία τύπου, οδηγίες συναρμολόγησης, διαδικτυακούς οδηγούς εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικές εκθέσεις. Οι τεχνικοί συγγραφείς συχνά ειδικεύονται σε έναν τομέα, όπως την αναφορά λογισμικού ή την ιατρική γραφή (ΔΟΕ, 2018) (Digital Media Production, 2015).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Συγγραφείς, Δημοσιογράφοι και Γλωσσολόγοι

Οι συγγραφείς, οι δημοσιογράφοι και οι γλωσσολόγοι συλλαμβάνουν και δημιουργούν λογοτεχνικά έργα, ερμηνεύουν και μοιράζονται ειδήσεις και δημόσιες υποθέσεις μέσω των μέσων ενημέρωσης και μεταφράζουν ή διερμηνεύουν από τη μία γλώσσα στην άλλη (ΔΟΕ, 2018).

  • Συγγραφείς και άλλοι σχετικοί συντάκτες κειμένου
  • Δημοσιογράφοι
  • Μεταφραστές, Διερμηνείς και Άλλοι Γλωσσολόγοι
  • Τεχνικός Συγγραφέας και Μεταδότης
  • Προγραμματιστής Περιεχομένου και Σχεδιαστής
  • Προγραμματιστής Πληροφοριών
  • Αρχιτέκτονας Πληροφοριών, Μηχανικός ή Σχεδιαστής
  • Ειδικός Τεκμηρίωσης
  • Διαχειριστής Tεκμηρίωσης
  • Μηχανικός Kειμένου

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι τεχνικοί συγγραφείς είναι ένας πολύ εξειδικευμένος κλάδος της τεχνικής επικοινωνίας που συνήθως ενασχολέιται με όλες τις πτυχές της δημιουργίας ενός συμπαγούς, συνεκτικού και περιεκτικού εγγράφου, το οποίο θα είναι φιλικό προς το χρήστη. Λόγω του ότι είναι μια εξαιρετικά δημιουργική και διασυνδετική προσπάθεια όπου συνδυάζει συνεντεύξεις, τεχνική κατανόηση, δημιουργία περιεχομένου, γραφικό σχεδιασμό και σύνθετη μορφοποίηση, δεν έχει τύχει σημαντικής ανάπτυξης περιεχομένου υποκατάστασης(Digital Media Production, 2015).

Οι σύγχρονες τεχνολογίες (λύσεις all-in-one, βασισμένες στο cloud, αυτοματοποιημένη προσαρμογή γραφικών και περιεχομένου για πολλαπλές συσκευές) (Hlova, 2017) έχουν αυξήσει ταχέως την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των τεχνικών συγγραφέων, ενδεχομένως υποτιμώντας τις δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Παραδείγματα Περιπτώσεων