Οι στατιστικοί, χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί υπάλληλοι αποκτούν, καταρτίζουν και υπολογίζουν στατιστικά
ή αναλογιστικά δεδομένα και εκτελούν αναλογιστικά καθήκοντα σχετικά με τις συναλλαγές ασφαλιστικών ιδρυμάτων, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Αριθμητικοί Υπάλληλοι

Οι αριθμητικοί υπάλληλοι αποκτούν, καταρτίζουν και υπολογίζουν τα λογιστικά, στατιστικά, οικονομικά και άλλα αριθμητικά δεδομένα και αναλαμβάνουν τις συναλλαγές μετρητών που σχετίζονται με εμπορικά θέματα (ΔΟΕ, 2018).

  • Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών
  • Υπάλληλοι Μισθοδοσίας
  • Ασφαλιστικός υπάλληλος
  • Μεσίτης
  • Οικονομικός υπάλληλος
  • Ασφαλιστικός υπάλληλος
  • Υπάλληλος υποθηκών

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι δικτυακές πύλες χρηματοπιστωτικών επενδύσεων, οι ιστότοποι που αναζητούν και παρέχουν τα φθηνότερα ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά και οι στατιστικές εκθέσεις που διατίθενται για το ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, είναι μόνο μερικά από τα σημερινά διαθέσιμα εργαλεία που λειτουργούν χωρίς διαμεσολαβηση. Ωστόσο, δεν είναι όλα όσα δημοσιεύονται στο διαδύκτιο αποτέλεσμα ενός αυτοματοποιημένου αλγορίθμου. Οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί υπάλληλοι πρέπει να γίνουν λιγότερο «υπάλληλοι» και περισσότεροι «σύμβουλοι». Θα πρέπει δηλαδή να βελτιώσουν τις τεχνικές δεξιότητές τους για να δίνουν στους πελάτες τους επαγγελματικές προτάσεις και οράματα που ένας αλγόριθμος δεν είναι σε θέση να δώσει.

Παραδείγματα Περιπτώσεων