Δεδομένου ότι ο πόρος αυτός βασίζεται στη Διεθνή Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων (για την επεξήγηση των επαγγελμάτων κ.λπ.), θα θέλαμε να εξηγήσουμε τον κώδικα δίπλα σε κάθε επάγγελμα

Τι σημαίνει ο αριθμός δίπλα στα επαγγέλματα (βάσει της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ISCO-08)

Παράδειγμα:

Οικονομικοί Διευθυντές και Αναλυτές Προϋπολογισμού 1211

1.2.1.1 Κύρια Ομάδα – Διευθυντές

1.2.1.1 Υπο-κύρια Ομάδα – Διοικητικοί και Εμπορικοί Διευθυντές

1.2.1.1 Μικρή Ομάδα – Διευθυντές Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διοίκησης

1.2.1.1 Οικονομικοί Διευθυντές και Αναλυτές Προϋπολογισμού)

No relevant occupations in the e-platform.

References

24option. (without date). Access the financial markets all in one place. From https://www.24option.com/eu/ 

actico. (without date). Credit Risk Management Platform . From https://www.actico.com/en/products/credit-risk-management-platform

Artificial Intelligence in Finance. (without date).  https://sigmoidal.io/real-applications-of-ai-in-finance/

Axson, D. A., Mistry, S., & Nanson, M. (without date). From reporting the past to architecting the future. From Accenture: https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/fr-fr/_acnmedia/PDF-17/Accenture-Strategy-Architecting-the-Future-Finance-Workforce.pdf  

Finance Online. (without date). How Automation Can Make The Life of a Finance Department Easier? From https://financesonline.com/automation-can-make-life-finance-department-easier/  

accounting today. (28. February 2018). CFOs spending more on digital transformation. From https://www.accountingtoday.com/news/cfos-and-finance-leaders-spending-more-on-digital-transformation  

Bureau of Labor Statistics. (13. July 2018). Budget Analysts. From https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/budget-analysts.htm?view_full 

Capterra . (without date). Budgeting Software. From https://www.capterra.com/budgeting-software/  

Faggella, D. (1. June ` 2018). Machine Learning in Finance – Present and Future Applications. From Tech Emergence: https://www.techemergence.com/machine-learning-in-finance/  

IMA. (without date). Process Automation in Accounting and Finance. From https://www.imanet.org/insights-and-trends/technology-enablement/process-automation-in-accounting-and-finance?ssopc=1  

Occupation Outllook Handbook. (13/07/2018).  https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/budget-analysts.htm?view_full

SMACC. (without date). Automation for your Finance Department. From https://www.smacc.io/en/

sigmaidal. (without date). Artificial Intelligence in Finance. From https://sigmoidal.io/real-applications-of-ai-in-finance/  

Parcells, S. (1. December 2016). The Power of Finance Automation. From Strategic Finance: http://sfmagazine.com/post-entry/december-2016-the-power-of-finance-automation/   

Schifrani, E. (23. 03 2016). «Il futuro dei broker? Una sfida al presente» Aiba e i nuovi scenari. From il Giornale: http://www.ilgiornale.it/news/futuro-dei-broker-sfida-presente-aiba-e-i-nuovi-scenari-1238302.html  

techemergence. (29. June 2018). Machine Learning in Finance – Present and Future Applications. From https://www.techemergence.com/machine-learning-in-finance/

The Australian. (2. 02 2017). Robo-advice using algorithms are replacing financial planners. From The Australian: https://www.theaustralian.com.au/life/roboadvice-using-algorithms-are-replacing-financial-planners/news-story/32b0f00a8ece660c40e6e36f61aa7dbb?nk=bb6f394abeb9682a1c6f3bb866dde470-1529316993  

The impact and challenges of artificial intelligence in finance. ( 9/4/2018). https://internationalbanker.com/finance/the-impacts-and-challenges-of-artificial-intelligence-in-finance/

Finstanon. (without date). Financial Statement Analysis App. From https://www.finstanon.com/  

Flanagan, T. (22. 1 2013). Machine Learning in Financial Trading: Theory and Applications. From Markets Media: https://www.marketsmedia.com/machine-learning-in-finance-theory-and-applications/  

Financial Stability Board . (1. November 2017). Artificial intelligence and machine learning in financial services. From fsb.org : http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf  

Futurism. (8. March 2017). An AI Completed 360,000 Hours of Finance Work in Just Seconds. From futurism: https://futurism.com/an-ai-completed-360000-hours-of-finance-work-in-just-seconds/  

Markets Media. (22. 01 2013). Machine Learning in Financial Trading: Theory and Applications. From https://www.marketsmedia.com/machine-learning-in-finance-theory-and-applications/  

Veridian. (17. January 2018). 7 Incredible Benefits of Cloud-Based Logistics Management. From http://veridiansol.com/cloud-based-logistics/  

Forbes. (1.August 2018). Do you know the difference between data analytics and AI machine learning. https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/08/01/do-you-know-the-difference-between-data-analytics-and-ai-machine-learning/#4f2ba5c45878      

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Sources 1

Multiview. (without date). From https://www.multiview.com/

Case study Source 2

SloanReview. (without date). How big data is empowering AI and Machine Learning at scale. https://sloanreview.mit.edu/article/how-big-data-is-empowering-ai-and-machine-learning-at-scale/

Case study Sources 3

Capterra . (without date). Budgeting Software. From https://www.capterra.com/budgeting-software/  

Architect 2161 -4

References

3ders. (1. April 2014). 10 completely 3D printed houses appear in Shanghai, built under a day. From https://www.3ders.org/articles/20140401-10-completely-3d-printed-houses-appears-in-shanghai-built-in-a-day.html 

All 3DP. (without date). Best 3D architecture software. From https://all3dp.com/1/best-3d-architecture-software/ 

Floorplanner. (without date). Floorplanning the easy way. From https://en.floorplanner.com/ 

Hannah, W. (17. March 2017). The Architecture of Artificial Intelligence. From Archinect : https://archinect.com/features/article/149995618/the-architecture-of-artificial-intelligence 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf  

Gaget, L. (23. October 2017). Top 10 of the best 3D modeling software for architecture. From https://www.sculpteo.com/blog/2017/10/23/top-10-of-the-best-3d-software-for-architecture/

The New York Times. (20. June 2012). Skipping the Architect: Wise or Otherwise? From https://www.nytimes.com/2012/06/21/garden/computer-programs-help-users-bypass-the-architect.html  

Wood, H. (8. March 2017). The Architecture of Artificial Intelligence. From Archinect: https://archinect.com/features/article/149995618/the-architecture-of-artificial-intelligence

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

PlyGem. (without date). Home Exterior Visualizer . From https://www.plygem.com/wps/portal/home/ideas-and-learning/inspiration/visualizer 

Case study Source 2

https://floorplanner.com/

Case study Source 3

Space Syntax Network. (without date). From http://www.spacesyntax.net/software/ 

Graphisoft. (without date). Archicad. http://www.graphisoft.com/archicad/ecodesigner_star/

 

Advertising and marketing professional 2431 -4

References

AdAge. (17. July 2017). Marketeers betting bots. From http://adage.com/article/digital/marketers-betting-bots/309767/

Harvard Business Report. (18. November 2013). Five Ways the Advertising Industry Is About to Transform. From hbr: https://hbr.org/2013/11/five-ways-the-advertising-industry-is-about-to-transform   

Forbes. (30. 10 2017). AI is changing marketing as we know it and thats a good thing. From https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/sites/andrewstephen/2017/10/30/ai-is-changing-marketing-as-we-know-it-and-thats-a-good-thing/#7238de4bdc40 

g 2 crowd. (without date). Best Display Advertising Software. From https://www.g2crowd.com/categories/display-advertising

Harvard Business Report. (18. November 2013). Five Ways the Advertising Industry Is About to Transform. From hbr: https://hbr.org/2013/11/five-ways-the-advertising-industry-is-about-to-transform

Stephen, A. (30. October 2017). AI Is Changing Marketing As We Know It, And That’s A Good Thing . From Forbes: https://www.forbes.com/sites/andrewstephen/2017/10/30/ai-is-changing-marketing-as-we-know-it-and-thats-a-good-thing/#7238de4bdc40 

Morgan, B. (21. March 2017). How Chatbots Will Transform Customer Experience: An Infographic. From Forbes: https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/03/21/how-chatbots-will-transform-customer-experience-an-infographic/#b9638497fb4a 

Stephen, A. (30. October 2017). AI Is Changing Marketing As We Know It, And That’s A Good Thing . From Forbes: https://www.forbes.com/sites/andrewstephen/2017/10/30/ai-is-changing-marketing-as-we-know-it-and-thats-a-good-thing/#7238de4bdc40 

The Globe and Mail. (5. June 2017). How automation is shaking up the advertising industry. From The Globe and Mail Inc. : https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/programmatic-ads/article25146805/ 

The Next Web. (03. 06 2017). How AI Is Changing the World of Advertising Forever. From The Next Web: https://thenextweb.com/contributors/2017/06/03/ai-changing-world-advertising-forever/ 

Zhou, A. (15. November 2017). Chatbots Are The Future Of Marketing. From Medium: https://thinkgrowth.org/chatbots-are-the-future-of-marketing-67d21bd557db

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Techcrunch. (24. October 2017). Persado’s software-generated marketing messages can now be emotionally manipulative. From https://techcrunch.com/2017/10/24/persados-software-generated-marketing-messages-can-now-be-emotionally-manipulative/ 

Persado. (without date). https://www.persado.com/

Case study Source 2

Shopbot ebay. (without date). https://shopbot.ebay.com/

Bots Kik. (without date). https://bots.kik.com/#/

Kik. (without date). https://www.kik.com/blog/how-to-get-started-with-chatbots-on-kik/

 

Personal Financial Advisors, 2412 -3

References

Business Insider . (4. January 2017). Robo Advisors: Online Financial Advisors that fit your pocket . From Business Insider : http://www.businessinsider.com/robo-advisors-online-financial-advisors-automated-investing-2017-1

Faggella, D. (1. June ` 2018). Machine Learning in Finance – Present and Future Applications. From Tech Emergence: https://www.techemergence.com/machine-learning-in-finance/ 

Flanagan, T. (22. 1 2013). Machine Learning in Financial Trading: Theory and Applications. From Markets Media: https://www.marketsmedia.com/machine-learning-in-finance-theory-and-applications/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

Market Watch . (9. May 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice . From Market Watch : https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08 

Nadworny, E. (19. June 2018). Free College Advisers Make A Hard Decision Less Lonely. From npr: https://www.npr.org/sections/ed/2018/06/19/605213056/how-virtual-advisers-help-low-income-students-apply-to-college?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=npr&utm_term=nprnews&utm_content=20180619&t=1533649660547

Nguyen, M.-H. (11. October 2017). From Fortune 500s to small businesses, real business are already using chatbots to improve their services. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/examples-brands-companies-chatbots-business-2017-10 

Robo Advisors: Online Financial Advisor That Fit in Your Pocket. (2017. January 4). From https://www.businessinsider.com/robo-advisors-online-financial-advisors-automated-investing-2017-1

The Australian. (2. 02 2017). Robo-advice using algorithms are replacing financial planners. From The Australian: https://www.theaustralian.com.au/life/roboadvice-using-algorithms-are-replacing-financial-planners/news-story/32b0f00a8ece660c40e6e36f61aa7dbb?nk=bb6f394abeb9682a1c6f3bb866dde470-1529316993 

General study Sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Betterment. (without date). https://www.betterment.com/

Case study Source 2

Wealthfront. (without date). https://www.wealthfront.com/

 

Financial Analysts (Credit Analysts) 2413 -3

References

Business Insider . (4. January 2017). Robo Advisors: Online Financial Advisors that fit your pocket . From Business Insider : http://www.businessinsider.com/robo-advisors-online-financial-advisors-automated-investing-2017-1 

Capterra. (without date). Credit Risk Management Platform. From https://www.capterra.com/p/135442/Credit-Risk-Management-Platform/ 

Chui, M., Manyika, J., & Mehdi , M. (July 2016). Where machines could replace humans—and where they can’t (yet). McKinsey Quarterly, S. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet.

Financial Stability Board . (1. November 2017). Artificial intelligence and machine learning in financial services. From fsb.org : http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf 

Finstanon. (without date). Financial Statement Analysis App. From https://www.finstanon.com/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Ready Ratios. (without date). Perfect IFRS Reporting with Our Tool (IFRT). From https://www.readyratios.com/ 

 

Archivist 2621 -3

References

artnet news. (14. January 2017). Google Sets Out to Disrupt Curating With ‘Machine Learning’. From https://news.artnet.com/art-world/google-artificial-intelligence-812147  

artsexperiments. (without date). What visual similarities can a computer vision algorithm find to connect a sculpture with a drawing? From https://artsexperiments.withgoogle.com/xdegrees/8gHu5Z5RF4BsNg/BgHD_Fxb-V_K3A

Digital Public Library of America. (without date). Discover 22,779,005 images, texts, videos, and sounds from across the United States. From https://dp.la/  

Experiments with Google . (September 2018). XY-Fi. From https://experiments.withgoogle.com/xy-fi  

Gilliland, A. J. (1988). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change. Graduate School of Library and Information Science. University of Illinois at Urbana-Champaign, 519 – 537.

Gilliland, A. J. (1988). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change. From IDEALS (Illinois Digital Environment for Access to Learning and Scholarship: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7555/librarytrendsv36i3d_opt.pdf?sequence=1  

Gilliland, A. J. (2018). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change . From https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7555/librarytrendsv36i3d_opt.pdf?sequence=1 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Museum Practice. (14. 02 2017). Using AI to analyse collections. From https://www.museumsassociation.org/museum-practice/artificial-intelligence/14022017-using-ai-to-analyse-collections  

Science Alert . (30. January 2018). AI May Have Finally Decoded The Bizarre, Mysterious ‘Voynich Manuscript’ . From https://www.sciencealert.com/ai-may-have-finally-decoded-the-bizarre-mysterious-voynich-manuscript 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

TED. (29. June 2016). Every piece of art you’ve ever wanted to see — up close and searchable | Amit Sood. From https://www.youtube.com/watch?v=CjB6DQGalU0 

Case study Source 2

Transkribus EU. (3. April 2017). How to use Transkribus in 10 steps. From https://www.youtube.com/watch?v=GjChcDExshU 

Transkribus. (without date). Transcribe. Collaborate. Share…and benefit from cutting edge research in Handwritten Text Recognition! From https://transkribus.eu/Transkribus/

Case study Source 3

CBC. (25. January 2018). Alberta computer scientist claims clues to deciphering mysterious Voynich manuscript. From http://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/computer-scientist-claims-clues-to-deciphering-mysterious-voynich-manuscript-1.4503571 

CNN . (15. June 2018). The Voynich manuscript: Will this medieval mystery ever be solved? From https://edition.cnn.com/2018/06/15/health/voynich-manuscript-mystery/index.html 

Zandbergen, R. (2018). The Voynich Manuscript. From http://www.voynich.nu/

Case study Source 4

Digital Public Library of America. (without date). Discover 22,779,005 images, texts, videos, and sounds from across the United States. From https://dp.la/

 

 Librarians and related information professionals 2622 -3

References

Gilliland, A. J. (1988). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change. Graduate School of Library and Information Science. University of Illinois at Urbana-Champaign, 519 – 537.

Gilliland, A. J. (1988). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change. From IDEALS (Illinois Digital Environment for Access to Learning and Scholarship: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7555/librarytrendsv36i3d_opt.pdf?sequence=1 

Gilliland, A. J. (2018). The Development of Automated Archival Systems: Planning and Managing Change . From https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7555/librarytrendsv36i3d_opt.pdf?sequence=1

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

SMARTRAC. (without date). FULLY AUTOMATED LIBRARY WITH RFID. From https://www.smartrac-group.com/fully-automated-library-with-rfid.html 

Techwalla. (without date). What Is the Meaning of Library Automation? From https://www.techwalla.com/articles/what-is-the-meaning-of-library-automation 

The Guardian. (28. August 2014). Will digitization destroy libraries or make us stronger? From https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/culture-professionals-blog/2014/aug/28/digital-digitisation-libraries-books-wellcome 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Gizmodo . (29. 4 2015). The Giant Robots That Serve the World’s Largest Library Archives. From https://gizmodo.com/the-giant-robots-that-serve-the-worlds-largest-library-1700712936 

DEMATIC . (without date). A Cost Effective & Space Saving Alternative. From http://www.automatedlibrarysystems.com/ 

DEMATIC Automated Library Systems. (without date). A Cost Effective & Space Saving Alternative. From http://www.automatedlibrarysystems.com/ 

Case study Source 2

Information Today Inc. . (June 2018). Volume 38, Number 5 – June 2018. Computers in Libraries, S. http://www.infotoday.com/cilmag/jun18/index.shtml. From http://www.infotoday.com/cilmag/jun18/index.shtml 

 

Technical Writers 2641 -4

References

Digital Media Production. (5. February 2015). The Best Software for Technical Writers . From Sanford-Brown: http://www.sanfordbrown.edu/student-life/blog/february-2015/best-software-for-technical-writers 

DitaWriter. (without date). Which Tech Writing Tools Are the Most Used? From http://www.ditawriter.com/which-tech-writing-tools-are-the-most-used/ 

Hlova, M. (23. October 2017). How to Succeed in the Field of Technical Communication? From Step Shot: https://stepshot.net/success-technical-communication/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

Johnson, T. (28. January 2017). Technical Writing Trends and Predictions for 2017. From I’d Rather Be Writing: https://idratherbewriting.com/2017/01/28/technical-writing-trends-for-2017/ 

Letts, S. (4. March 2015). Technical Writing Portfolio. From https://stephenletts.wordpress.com/2015/03/04/hello-world/ 

 Sanford-Brown . (5. February 2015). The Best Software for Technical Writers . From http://www.sanfordbrown.edu/student-life/blog/february-2015/best-software-for-technical-writers 

wpvortex. (7. January 2017). 5 Steps to Becoming a Professional Technical Writer. From https://wpvortex.com/articles/steps-becoming-professional-technical-writer/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Atlassian. (without date). Confluence: Software that Makes Technical Writing Easy for Everyone. From https://www.atlassian.com/technical-writing-software

Case study Source 2

Adobe. (without date). Adobe Robohelp. From https://www.adobe.com/products/robohelp.html

Adobe RoboHelp Beginner Training. (2018). From iconlogic : http://www.iconlogic.com/adobe-robohelp-beginner-training.html

Weelden, W. v. (21. January 2014). RoboHelp 11 Review. From Help Essentials : https://www.helpessentials.com/2014/01/21/robohelp-11-review/

Case study Source 3

A.I. that automatically communicates relevant information at scale. (6. June 2018). From Narrative Science: https://narrativescience.com/Products/Our-Products/Quill

 Journalist (2642) -4

References

A.I. that automatically communicates relevant information at scale. (6. June 2018). From Narrative Science: https://narrativescience.com/Products/Our-Products/Quill 

Carlson, M. (11. November 2014). The Robotic Reporter. Digital Journalism, S. 416-431. From https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21670811.2014.976412?scroll=top&needAccess=true& 

Holmes, J. (3. April 2016). AI is already making inroads into journalism but could it win a Pulitzer? From The Guardian: https://www.theguardian.com/media/2016/apr/03/artificla-intelligence-robot-reporter-pulitzer-prize

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

Jennings, J. E. (22. May 2015). 3 white collar jobs that robots are already mastering. From PBS NEWS HOUR: https://www.pbs.org/newshour/science/3-white-collar-jobs-robots-can-already-better 

MIT Technology Review. (9. January 2015). Robot Journalist Finds New Work on Wall Street. From MIT Technology Review : https://www.technologyreview.com/s/533976/robot-journalist-finds-new-work-on-wall-street/ 

Moses, L. (14. 6 2018). Digiday. From The Washington Post’s robot reporter has published 850 articles in the past year : https://digiday.com/media/washington-posts-robot-reporter-published-500-articles-last-year/

Petty, D. (24. March 2017). Is social media destroying the news? From The Denver Post: https://www.denverpost.com/2017/03/24/social-media-destroying-news/

Predictive Analytics Times. (7. August 2016). Why Natural Language Processing Will Change Everything. From Predictive Analytics Times: https://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/natural-language-processing-will-change-everything/7924/ 

Reddan, F. (23. March 2017). Does ‘robo-journalism’ pose a threat to reporters? From The Irish Times: https://www.irishtimes.com/business/innovation/does-robo-journalism-pose-a-threat-to-reporters-1.3019182 

The Economist. (24. August 2006). The future of newspapers: Who killed the newspaper? From The Economist: http://media.economist.com/news/leaders/7830218-most-useful-bit-media-disappearing-cause-concern-not-panic 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Natural Language Generation. (14. June 2018). From Narrative Science: https://narrativescience.com/

Case study Source 2

A.I. that automatically communicates relevant information at scale. (6. June 2018). From Narrative Science: https://narrativescience.com/Products/Our-Products/Quill

Case study Source 3

Editor . (2015). From New York Times Labs: http://nytlabs.com/projects/editor.html

Case study Source 4

Moses, L. (14. 6 2018). Digiday. From The Washington Post’s robot reporter has published 850 articles in the past year : https://digiday.com/media/washington-posts-robot-reporter-published-500-articles-last-year/ 

 

 Translators (interpreters and other linguists) 2643 -4

References

Business.com . (2018). Translation Software and Service. From https://www.business.com/categories/translation-software-and-services/ 

Coaching for Translators. (without date). What Does The Future Hold For Translators? From https://coachingfortranslators.com/2015/05/10/what-does-the-future-hold-for-translators/ 

Communicate with the world using ‘VoiceTra. (without date). From http://voicetra.nict.go.jp/en/ 

Davies, S. (26. January 2017). Can Technology Replace Human Interpreters? From Digitalist: https://www.digitalistmag.com/future-of-work/2017/01/26/technology-replace-human-interpreters-04870428 

Firstpost. (20. August 2018). The AI behind Google Translate has created its own language for translating between languages. From https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/the-ai-behind-google-translate-has-created-its-own-language-for-translating-between-languages-3692893.html 

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

information age . (22. February 2018). The future of translator technology: why human interpreters are key . From Information-Age: http://www.information-age.com/future-translator-technology-123470925/ 

Sawh, M. (9. January 2017). Mymanu Clik smart earbuds are coming to translate languages in real time. From WAREABLE: https://www.wareable.com/hearables/mymanu-clik-translation-earbuds-release-date-price-specs-3753 

Shusshuke , M. (31. March 2015). Translation tech gets Olympic push. From The Japanese Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/31/reference/translation-tech-gets-olympic-push/#.WpVFUmzOXIV 

Silican Angle . (27. September 2016). Google says it has almost cracked language translation . From https://siliconangle.com/2016/09/27/google-says-its-almost-cracked-the-translation-code/ 

SYSTRAN. (without date). Free download translation software . From http://www.systransoft.com/lp/free-download-translation-software/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

AI Google. (without date). https://ai.google/research/pubs/pub45610

Case study Source 2

Babylon Software. (without date). https://www.babylon-software.com/products

Case study Source 3

Watson AI. (without date). Watson AI. From http://watson.ai/ 

Case study Source 4

Microsoft . (without date). How can I use Microsoft Translator . From https://www.microsoft.com/en-us/translator/business/

Skype. (15. December 2014). Skype Translator preview opens the classroom to the world. From https://www.youtube.com/watch?v=G87pHe6mP0I

Case study Source 5

vosveteit. (2016). skype-translator. From https://www.vosveteit.sk/tag/skype-translator/

Power production plant operators 3131 -3

References

ABB. (without date). Power Plant automation. From https://new.abb.com/power-generation/systems/power-plant-automation

Bradsher, K. (8. April 2017). When Solar Panels Became Job Killers. From The New York Times: https://www.nytimes.com/2017/04/08/business/china-trade-solar-panels.html

Bureau of Labor Statistics . (21. April` 2018). Power Plant Operators, Distributors, and Dispatchers. From Bureau of Labor Statistics : https://www.bls.gov/ooh/production/power-plant-operators-distributors-and-dispatchers.htm

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/

Gold, R. (16. January 2018). Utility Jobs Lost as New Power Plants Need Fewer Workers. From The Wall Street Journal : https://www.wsj.com/articles/utility-jobs-shrink-as-new-power-plants-need-fewer-workers-1516021200

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

ILO. (without date). Green jobs and renewable energy: low carbon, high employment. From http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/documents/publication/wcms_250690.pdf  

Larson, A. (04. 01 2015). Doing More with Less: New Solutions Help Address Power Plant O&M Staffing Difficulties. From Power Mag: http://www.powermag.com/doing-more-with-less-new-solutions-help-address-power-plant-om-staffing-difficulties/?pagenum=1

Wagman, D. (3. August 2017). Automation Is Engineering the Jobs Out of Power Plants. From IEEE SPECTRUM: https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/fossil-fuels/automation-is-engineering-the-jobs-out-of-power-plants

Leimbach, R. A. (02. 01 2009). Power Plant Automation: Where We Are and Where We’re Headed. From Powermag: https://www.powermag.com/power-plant-automation-where-we-are-and-where-were-headed/ 

Rockwell Automation . (without date). From https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html 

Siemens. (without date). From Power your plant & power your business. https://www.energy.siemens.com/hq/en/automation/power-generation/

Union of Concerned Scientists. (without date). Benefits of Renewable Energy Use. From https://www.ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/public-benefits-of-renewable-power 

YOKOGAWA. (2002). Fully Automated Power Plant Supplies Steady Flow of Electricity to National Grid . From https://www.yokogawa.com/us/library/resources/references/fully-automated-power-plant-supplies-steady-flow-of-electricity-to-national-grid/

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Al Jazeera. (30. November 2016). India unveils the world’s largest solar power plant. From Al Jazeera: https://www.aljazeera.com/news/2016/11/india-unveils-world-largest-solar-power-plant-161129101022044.html/

Case study Source 2

Noor II and Noor III eye cost savings from site integration. (05. 05 2016). From Helio SCSP: http://helioscsp.com/noor-ii-and-noor-iii-eye-cost-savings-from-site-integration/  

Case study Source 3

Wagman, D. (3. August 2017). Automation Is Engineering the Jobs Out of Power Plants. From IEEE SPECTRUM: https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/fossil-fuels/automation-is-engineering-the-jobs-out-of-power-plants

 

Pharmaceutical technician and assistant 3213 -2

References

AJP. (09. 06 2016). Robots give rise to the future of pharmacy dispensing. From AJP: https://ajp.com.au/features/robots-give-rise-future-pharmacy-dispensing/ 

GE booted from the Dow, to be replaced by Walgreens. (19. June 2018). From AWSVCC: http://www.awsvcc.com/2018/06/19/ge-booted-from-the-dow-to-be-replaced-by-walgreens/

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

indeed. (Accessed 25/06/2018). “Why becoming a certified pharmacy technician is not worth your time”. From https://www.indeed.com/forum/job/pharmacy-technician/Why-becoming-certified-pharmacy-technician-is-not-worth/t153029 

Jennings, J. E. (22. May 2015). 3 white collar jobs that robots are already mastering. From PBS NEWS HOUR: https://www.pbs.org/newshour/science/3-white-collar-jobs-robots-can-already-better 

Leanne, P. (2016). Dispensing: Robots give rise to the future of dispensing . AJP: The Australian Journal of Pharmacy Vol. 97, No. 1150, 59-64.

Manjoo, F. (26. September 2011). Pharmacy Robots: Will my father lose his job to a gigantic pill-packing machine? From Robot Invasion Slate : https://www.slate.com/articles/technology/robot_invasion/2011/09/will_robots_steal_your_job_2.html 

Occupational Outlook Handbook. (13 . April 2018). Pharmacy Technicians. From Bureau of Labor Statistics : https://www.bls.gov/ooh/healthcare/pharmacy-technicians.htm

Rossheim, J. (without date). Automation Reshapes Opportunities for Med Techs. From Allhealthcare: http://allhealthcare.monster.com/training/articles/1385-automation-reshapes-opportunities-for-med-techs 

The Journal . (13. March 2016). ‘I am nearly 60, but I still need to work’: New rules could see pharmacy assistants made redundant . From http://www.thejournal.ie/pharmacy-assistants-jobs-2646552-Mar2016/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

ScriptPro. (without date). Robotic Prescription Dispensing Systems. From https://www.scriptpro.com/products/robotic-prescription-dispensing-systems/

Case study Source 2

Pharmacy Automation Systems. (without date). http://www.pharmacyautomationsystems.com/   

Case study Source 3

Omnicell . (without date). Pharmacy. From https://www.omnicell.com/Solutions/Pharmacy.aspx

Medical and dental prosthetic technicians 3214 -3

References

Battersby, J. (6. May 2014). CAD/CAM – The end for dental labs or a new beginning? From dentistryiq: https://www.dentistryiq.com/articles/2014/05/cad-cam-the-end-for-dental-labs-or-a-new-beginning.html 

Dental Economics. (1. April 2008). The latest on CAD/CAM. From https://www.dentaleconomics.com/articles/print/volume-98/issue-4/features/focus-on/the-latest-on-cad-cam.html 

Dentsply Sirona. (without date). CAD/CAM solutions fundamentally change what is possible. From https://corporate.dentsplysirona.com/en/dental-professionals/cad-cam.html 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

McLaren, E. (May 2011). CAD/CAM Dental Technology: A Perspective on Its Evolution and Status. From https://www.aegisdentalnetwork.com/cced/2011/05/cad-cam-dental-technology-a-perspective-on-its-evolution-and-status 

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2018). Dental and Ophthalmic Laboratory Technicians and Medical Appliance Technicians. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/production/dental-and-ophthalmic-laboratory-technicians-an

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Dentsply Sirona. (without date). CAD/CAM solutions fundamentally change what is possible. From https://corporate.dentsplysirona.com/en/dental-professionals/cad-cam.html 

Case study Source 2

Biomerieux. (without date). Optimizing Collection to Care. From http://www.biomerieux-usa.com/clinical/vitek-2-healthcare 

Case study Source 3

VORUM. (without date). CAD/CAM and 3D Printing Solutions for Orthotics and Prosthetics https://vorum.com/cad-cam-prosthetic-orthotic/

 

Accounting Associate Professionals 3313 -3

References

ATC. (without date). Vstúpte do svojho účtovníctva online: Prehľadný reporting, fakturácia, platobné príkazy, personalistika. From http://www.atc.sk/ 

Butcher, M. (28. June 2016). Goodbye accountants! Startup builds AI to automate all your accountants. From TechCrunch: https://techcrunch.com/2016/06/28/goodbye-accountants-startup-builds-ai-to-automate-all-your-accounting/

Career Planner. (without date). Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks . From https://job-outlook.careerplanner.com/Bookkeeping-Accounting-and-Auditing-Clerks.cfm 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf 

Lamers and Lamers, Ltd. . (without date). Artificial Intelligence Applied to Accounting . From https://www.lamerscpa.com/blog/artificial-intelligence-applied-accounting 

Nagarajah, E. (August 2016). Hi, Robot – What does automation mean for the accounting profession? From PWC: https://www.pwc.com/my/en/assets/press/1608-accountants-today-automation-impact-on-accounting-profession.pdf 

Occupational Outlook Handbook. (2018. April 13). Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/Office-and-Administrative-Support/Bookkeeping-accounting-and-auditing-clerks.htm 

Parsons, S. (28. February 2018). How accountants can approach the rise of AI in their industry . From Accounting Today: https://www.accountingtoday.com/opinion/how-accountants-can-approach-the-rise-of-artificial-intelligence-in-their-industry 

Pepe, A. A. (19. April 2011). The Evolution of Technology for the Accounting Profession. From CPA Practice Advisor: http://www.cpapracticeadvisor.com/article/10263076/the-evolution-of-technology-for-the-accounting-profession 

Ready Ratios. (without date). Perfect IFRS Reporting with Our Tool (IFRT). From https://www.readyratios.com/ 

Tujunen, A. (08. March 2017). The hidden figures behind automation. From Accounting Today: https://www.accountingtoday.com/opinion/the-hidden-figures-behind-automation 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

https://xtracta.com/

Case study Source 2

D Zone. (without date). Using OCR for receipt recognition. https://dzone.com/articles/using-ocr-for-receipt-recognition       

Case study Source 3

Crunch. (without date). Complete online accounting. From https://www.crunch.co.uk/ 

Case study Source 4

xero. (without date). Save 50% on easy-to-use online accounting software. From https://www.xero.com/za/ 

 

Insurance representative 3321 -3

References

amyko. (without date). Designed for your health and safety. From https://amyko.it/eng/ 

Davis, A. (18. April 2017). AI Might Soon Replace Hedge Fund Managers and Insurance Agents. From the institute: http://theinstitute.ieee.org/ieee-roundup/blogs/blog/ai-might-soon-replace-hedge-fund-managers-and-insurance-agents 

  1. (2013). Insurance in a digital World. From EY: https://www.ey.com/gl/en/industries/financial-services/insurance/insurance-in-a-digital-world–the-time-is-now

Hamn, T. (21. September` 2012). The insurance agent work-around: Buy insurance direct from the company. . From The Christian Science Monitor : https://www.csmonitor.com/Business/The-Simple-Dollar/2012/0921/The-insurance-agent-work-around-Buy-insurance-direct-from-the-company 

H2O. (without date). H2O In Action. From Predictive Analytics for Usage Based Insurance : https://www.h2o.ai/insurance/ 

Insurance Journal . (22. May 2018). Why Insurance Industry Should Embrace, Not Fear, Artificial Intelligence. From Insurance Journal: https://www.insurancejournal.com/news/national/2018/05/22/489965.htm 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Jergler, D. (22. May 2018). Why Insurance Industry Should Embrace, Not Fear, Artificial Intelligence. From Insurance Journal: https://www.insurancejournal.com/news/national/2018/05/22/489965.htm 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Go Clark Insurance. (without date). https://goclarkinsurance.com/app/

Techcrunch. (24/4/2018). https://techcrunch.com/2018/04/24/clark-robo-advisor/

CLARK. (without date). From https://www.clark.de/de/start4 

Case study Source 2

Fukoku Life. (without date). https://www.fukoku-life.co.jp/english/

The Guardian. (5/1/2017). Japanese Company replaces office workers with Artificial Intelligence. https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance

Case study Source 3

Insureon is an online insurance platform for small businesses for comparing insurance options online based on eligibility and needs and then provide pricing trends, best options and tips.

https://www.insureon.com/

Clearing and forwarding agents 3331 -3

References

CISCO. (without date). Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide. From https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/bat/8_6_1/bat-861-cm/t13cnimp.html

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

LaPoint, G., Harps, L. H., & Bulkley, M. (01. October 2003). Managing Imports: From Docs to Docks. From Inbound Logistics: http://www.inboundlogistics.com/cms/article/managing-imports-from-docs-to-docks/ 

Veridian. (17. January 2018). 7 Incredible Benefits of Cloud-Based Logistics Management. From http://veridiansol.com/cloud-based-logistics/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

People make companies Great. Software make companies better. (without date). From http://www.a1tracker

Case study Source 2

3PL CAMELOT SOFTWARE. (without date). From https://www.3plsoftware.com/solutions/wms

Case study Source 3

Descartes. (without date). Logistics Accounting for Freight Forwarders . From https://www.descartes.com/knowledge-center/freight-forwarder-accounting-software  

Real Estate Agent 3334 -3

References

Forbes Real Estate Council. (16. November 2017). What To Expect From Real Estate Tech In 2018. From Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbesrealestatecouncil/2017/11/16/what-to-expect-from-real-estate-tech-in-2018/#613c39a346aa 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2018). Real Estate Brokers and Sales Agents. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/sales/real-estate-brokers-and-sales-agents.htm 

Nguyen, M.-H. (11. October 2017). From Fortune 500s to small businesses, real business are already using chatbots to improve their services. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/examples-brands-companies-chatbots-business-2017-10 

Weber, V. F. (5. January 2017). How Robots Will Disrupt Real Estate. From Realtor Magazine: https://magazine.realtor/technology/feature/article/2017/01/how-robots-will-disrupt-real-estate 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

homepal. (without date). From https://www.homepal.it/ 

Case study Source 2

realisti.co. (without date). From https://www.realisti.co/ 

Case study Source 3

Trulia. (without date). https://www.trulia.com/

 

Legal Secretaries 3342 -3

References

Croft, J. (6. October 2016). Artificial intelligence disrupting the business of law. From Financial Times: https://www.ft.com/content/5d96dd72-83eb-11e6-8897-2359a58ac7a5 

Financial Times. (6. October 2016). Artificial intelligence disrupting the business of law . From Financial Times: https://www.ft.com/content/5d96dd72-83eb-11e6-8897-2359a58ac7a5

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Jennings, J. E. (22. May 2015). 3 white collar jobs that robots are already mastering. From PBS NEWS HOUR: https://www.pbs.org/newshour/science/3-white-collar-jobs-robots-can-already-better 

NY Times. (19. 03 2017). Lawyers and Artificial Intelligence. From NY Times: https://nytimes.com/2017/03/19/technology/lawyers-artificial-intelligence.html 

Thomas, C. (2014). The Changing Role of Legal Support Staff. From American Bar Association: https://www.americanbar.org/publications/law_practice_magazine/2014/january-february/the-changing-role-of-legal-support-staff.html

LawGeex. (without date). Contract Review Automation. From https://www.lawgeex.com/ 

Lohr, S. (19. March 2017). A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet. From The New York Times: https://www.nytimes.com/2017/03/19/technology/lawyers-artificial-intelligence.html 

Mangan, D. (17. February 2017). Lawyers could be the next profession to be replaced by computers. From CNBC Future of Work: https://www.cnbc.com/2017/02/17/lawyers-could-be-replaced-by-artificial-intelligence.html 

Occupational Outlook Handbook . (13. April 2018). Secretaries and Administrative Assistants. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/office-and-administrative-support/secretaries-and-administrative-assistants.htm 

Peril , L. (26. April 2011). Do Secretaries Have a Future? From The New York Times: https://www.nytimes.com/2011/04/27/opinion/27peril.html 

Prism Legal. (12. May 2003). The Future of Legal Secretaries . From https://prismlegal.com/the_future_of_legal_secretaries/ 

Thought River. (without date). Review Assess contracts without reading them. From https://thoughtriver.com/our-software/

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

ailira. (without date). Artificially Intelligent Legal Information Research Assistant. From https://www.ailira.com/ 

Cartland Law. (5. June 2016). Ailira – Legal Artificial Intelligence. From https://www.youtube.com/watch?v=HIamlA5xXGc 

Case study Source 2

ROSS. (without date). AI Meets Legal Research. From https://rossintelligence.com/ 

ROSS intelligence. (28. December 2016). Meet ROSS, Your Brand New Artificially Intelligent Lawyer. From https://www.youtube.com/watch?v=ZF0J_Q0AK0E

Case study Source 3

Cooley. (without date). https://www.cooley.com/

 

Legal and Related Associate Professionals 3411 -3

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Jennings, J. E. (22. May 2015). 3 white collar jobs that robots are already mastering. From PBS NEWS HOUR: https://www.pbs.org/newshour/science/3-white-collar-jobs-robots-can-already-better  

Thought River. (without date). Review Assess contracts without reading them. From https://thoughtriver.com/our-software/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Ward, K., & Daniel, M. K. (4. November 2014). Using data to predict Supreme Court’s decisions. Von Michigan State University: https://msutoday.msu.edu/news/2014/using-data-to-predict-supreme-courts-decisions/

Case study Source 2

LawGeex. (without date). Contract Review Automation. From https://www.lawgeex.com/ 

Case study Source 3

Riverview Law. (without date). From http://www.riverviewlaw.com/ 

 

Referees, Umpires and Other Sports Officials 3422 -3

References

Disney Research. (21. June 2016). Computer watches human camera operators to improve automated sports broadcasts. From Phys Org: https://phys.org/news/2016-06-human-camera-automated-sports.html 

HTC. (without date). Futurizon – The Future of Football . From http://blog.htc.com/wp-content/uploads/2014/02/HTC-The-Future-of-Football-Report-FINAL.pdf

Entefy. (11. May 2017). What would sports look like with AI referees? From https://www.slideshare.net/EntefyInc/what-would-professional-sports-look-like-with-ai-referees-and-other-smart-technologies-by-entefy 

Gaman, M. (without date). Augmented reality. New technologies for sports. Football stadium sketch and three-dimensional image. Visualize the drawing on a paper. Vector illustration. Sport. The hand is holding a mobile phone. From Shutterstock: https://www.shutterstock.com/image-vector/augmented-reality-new-technologies-sports-football-1029441961 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

IBM Cloud Video. (28. September 2017). From IBM: https://video.ibm.com/blog/ai-video-technology/how-ai-will-change-live-sports-broadcasting/  

International Business Machine. (without date). How AI will change live sports broadcasting. From https://video.ibm.com/blog/ai-video-technology/how-ai-will-change-live-sports-broadcasting/ 

Korazija, N. (10. 08 2017). Avtomatizacija Pošte Slovenije: na Rudniku odpirajo prvi samopostrežni kiosk na prostem. From transport & logistika: https://tl.finance.si/8859474?cctest&

Meenakshi, K. (03. August 2017). Artificial Intelligence in the Sports Industry. From DZone: https://dzone.com/articles/sports-industry-shine-through-ai-chatbots 

Rivers, D. (16. February 2018). AI sport TAKEOVER: Robot referees to REPLACE humans ‘by 2030’. From Daily Star: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/682428/football-news-artificial-intelligence-robot-referees-sport-ian-pearson-future-predictions 

The Washington Post. (15. December 2015). How artificial intelligence could change the way we watch sports . From The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/12/15/how-artificial-intelligence-could-change-the-way-we-watch-sports/?noredirect=on&utm_term=.4a5d2c59f5b2 

Venture Beat. (4. November 2016). How intelligent chatbots can work side by side with customer service agents. From https://venturebeat.com/2016/11/04/how-chatbots-can-help-customer-contact-centers/ 

Venture Beat. (4. February 2017). What would the Super Bowl look like with AI referees? From Venture Beat: https://venturebeat.com/2017/02/04/what-would-the-super-bowl-look-like-with-ai-referees/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Entefy. (11. May 2017). What would sports look like with AI referees? From https://www.slideshare.net/EntefyInc/what-would-professional-sports-look-like-with-ai-referees-and-other-smart-technologies-by-entefy

Case study Source 2

Inverse. (without date).  Augmented Reality Contact Lenses. https://www.inverse.com/article/31034-augmented-reality-contact-lenses 

Case study Source 3

BBC. (without date).Football. http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/9379989.stm

 

Broadcasting and Audiovisual Technicians 3521 -3

References

Capterra. (without date). Robo Calling /Voice Broadcasting / Press 1 Campaign. From http://www.dialer360.com/robo-calling-voice-broadcasting-press-1-campaign/ 

Dillion Dak. (18. April 2018). Artificial intelligence and broadcast, the current reality. From Newscast Studio: https://www.newscaststudio.com/2018/04/18/artificial-intelligence-broadcast-production/ 

Disney Research. (21. June 2016). Computer watches human camera operators to improve automated sports broadcasts. From Phys Org: https://phys.org/news/2016-06-human-camera-automated-sports.html 

DJ SOFT. (without date). RADIOBOSS – RADIO AUTOMATION SOFTWARE. From https://www.djsoft.net/

IBM Cloud Video. (28. September 2017). From IBM: https://video.ibm.com/blog/ai-video-technology/how-ai-will-change-live-sports-broadcasting/ 

Haar, J. (30. August 2017). Veo AI automatically records the action in soccer games. From Trendhunter: https://www.trendhunter.com/trends/veo-ai 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

IT Pro Portal. (07. February 2018). How AI will change the broadcasting and entertainment landscape. From IT Pro Portal: https://www.itproportal.com/features/how-ai-will-change-the-broadcasting-and-entertainment-landscape/ 

Microsoft. (without date). Artificial Intelligence for Media and Broadcasting . From https://enterprise.microsoft.com/en-us/event/artificial-intelligence-media-broadcasting/ 

NewscastStudio. (18. April 2018). Artificial intelligence and broadcast, the current reality. From http://www.newscaststudio.com/2018/04/18/artificial-intelligence-broadcast-production/ 

 Radio.co. (without date). Best Radio Broadcasting Software You Should Know. From https://radio.co/blog/best-radio-broadcasting-software-you-should-know/ 

 Saccjelli, D. (07. February 2018). How AI will change the broadcasting and entertainment landscape. From ITProPortal: https://www.itproportal.com/features/how-ai-will-change-the-broadcasting-and-entertainment-landscape/ 

StationPlaylist Creator. (without date). From https://www.stationplaylist.com/creator.html  

The Washington Post. (15. December 2015). How artificial intelligence could change the way we watch sports . From The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/12/15/how-artificial-intelligence-could-change-the-way-we-watch-sports/?noredirect=on&utm_term=.4a5d2c59f5b2 

TV Technology. (23. January 2018). Artificial Intelligence and its Impact on Broadcasting. From https://www.tvtechnology.com/resources/artificial-intelligence-and-its-impact-on-broadcasting 

Zanni, L. (22. November 2017). The future is artificial: AI adoption in broadcast and media. From ibc: https://www.ibc.org/tech-advances/the-future-is-artificial-ai-adoption-in-broadcast-and-media/2549.article 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Broadcast Scheduling Software Module. (without date). https://www.vsn-tv.com/en/broadcast-solutions/tv-automation-mcr-distribution/broadcast-scheduling-software/

Case study Source 2

vimeo. (without date). Live streaming, without limits. From https://vimeo.com/live

Case study Source 3

Best Software for Broadcasting Live (without date). https://live365.com/blog/best-software-for-broadcasting-live/

Projectionist 3521 -3

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Koehler, A. (16. October 2017). New AI camera kicks football replays into touch. From RedBull: https://www.redbull.com/int-en/veo-ai-camera 

Kamenaric, K. (26. October 2017). Prenosni projektorji – domači kino prihodnosti. From Novinarji: http://www.novinarji.si/studentski-izdelki/2017/10/prenosni-projektorji-domaci-kino-prihodnosti/

Mad Cornish Projectionist. (24. 1 2017). Tipron – Robot Projectionist – The Green Head. From http://www.madcornishprojectionist.co.uk/tipron-robot-projectionist-the-green-head/ 

Makino. (without date). Count on Your Single-Source Provider to Coordinate Every Step of Your Project and Ensure On-Time, On-Budget Implementation. From https://www.makino.com/engineering-services/machine-tool-automation/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Artificial Intelligence and its impact of broadcasting. (23/1/2018). https://www.tvtechnology.com/resources/artificial-intelligence-and-its-impact-on-broadcasting

Case study Source 2

veo.co. (without date). Record matches without a cameraman. From https://www.veo.co/ 

Case study Source 3

1 Beyond Automate RCS. (without date). http://1beyond.com/automate-rcs

Data Entry Clerk 4132 -2

References

Data Entry Outsourced. (09. January 2018). Edge Analytics and the Future of Data Entry Processes. From https://www.dataentryoutsourced.com/blog/edge-analytics-and-the-future-of-data-entry-processes/

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/

Markets Insider. (8. January 2018). The document management systems market is likely to grow at a CAGR of 11.17% between 2017 and 2023. From Markets Insider: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/the-document-management-systems-market-is-likely-to-grow-at-a-cagr-of-11-17-between-2017-and-2023-1012666738 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Predictive Analytics Times. (7. August 2016). Why Natural Language Processing Will Change Everything. From Predictive Analytics Times: https://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/natural-language-processing-will-change-everything/7924/ 

UOL – Uctovnictvo on line . (without date). DOKLADY SI U VÁS VYZDVIHNEME. From https://www.uol.sk/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

IRIS – Document to Knowledge. (without date). Seamless scanning & accurate recognition. From http://www.irislink.com/EN-US/c973/IRISPen-Executive-7—Pen-scanner.aspx

Case study Source 2

SmartSoft. (without date). Data Capture for Developers. From http://www.smart-soft.net/ 

Case study Source 3

SoftWorks. (without date). From https://www.softworksai.com/?references=automated-data-entry-2 

 

Loan officer, 4211 -3   

References

actico. (without date). Credit Risk Management Platform . From https://www.actico.com/en/products/credit-risk-management-platform

Are Underwriters, Agents Endangered by AI? (11. January 2017). From Carrier Management: https://www.carriermanagement.com/features/2017/01/11/162831.htm

Capterra. (without date). Loandisk. From https://www.capterra.com/p/156079/Loandisk/ 

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/  

Faggella, D. (1. June ` 2018). Machine Learning in Finance – Present and Future Applications. From Tech Emergence: https://www.techemergence.com/machine-learning-in-finance/  

Futurism. (8. March 2017). An AI Completed 360,000 Hours of Finance Work in Just Seconds. From futurism: https://futurism.com/an-ai-completed-360000-hours-of-finance-work-in-just-seconds/  

GO Banking Rates. (12. August 2016). 6 Banking Services That Will Be Obsolete in 10 Years. From Go Banking Rates: https://www.gobankingrates.com/banking/technology/5-bank-services-obsolete-10-years/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf  

Nordea Bank AB. (2017. June 28). Ask Nova – get a taste of the future. From https://www.nordea.com/en/press-and-news/news-and-press-releases/the-digital-hub/2017/2017-06-28-ask-nova-get-a-taste-of-the-future.html  

Techlabs, M. (21. April 2017). Can Chatbots Help Reduce Customer Service Costs by 30%? From Chatbots Magazine: https://chatbotsmagazine.com/how-with-the-help-of-chatbots-customer-service-costs-could-be-reduced-up-to-30-b9266a369945  

Pramuk, J. (28. May 2015). JPMorgan expected to cut more than 5,000 jobs by next year: DJ, citing sources. From CNBC: https://www.cnbc.com/2015/05/28/jpmorgan-expected-to-cut-more-than-5000-jobs-by-next-year-dj-citing-sources.html  

Recruiter. (16. May 2017). As Banking Jobs Shift to Infrastructure and Tech, Job Seekers Need New Skills to Keep Up . From Recruiter.com Inc: https://www.recruiter.com/i/as-banking-jobs-shift-to-infrastructure-and-tech-job-seekers-need-new-skills-to-keep-up/  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

SEB . (06. October 2016). Amelia to join SEB’s customer service. From https://sebgroup.com/press/news/amelia-to-join-sebs-customer-service

Case study Source 2

Finextra. (29. June 2017). Nova joins the robot revolution at Nordea. From https://www.finextra.com/newsarticle/30759/nova-joins-the-robot-revolution-at-nordea 

Case study Source 3

contact-centres. (25. April 2016). Nuance introduce Nina the Virtual Assistant. From https://contact-centres.com/nuance-introduce-nina-the-virtual-assistant/ 

Case study Sources 4

Futurism. (8. March 2017). An AI Completed 360,000 Hours of Finance Work in Just Seconds. From futurism: https://futurism.com/an-ai-completed-360000-hours-of-finance-work-in-just-seconds/ 

Pramuk, J. (28. May 2015). JPMorgan expected to cut more than 5,000 jobs by next year: DJ, citing sources. From CNBC: https://www.cnbc.com/2015/05/28/jpmorgan-expected-to-cut-more-than-5000-jobs-by-next-year-dj-citing-sources.html 

Case study Source 5

Loandisc. (without date). https://www.loandisk.com/  

Case study Source 6

Capterra. Credit Risk Management Platform. (without date). https://www.capterra.com/p/135442/Credit-Risk-Management-Platform/

 

Bank Tellers and Related Clerks 4211 -2

References

Antony, A. (21. September 2017). Yes Bank said to cut 12% of jobs to lower expenses, push technology. From LiveMint: https://www.livemint.com/Industry/Zh2BNFcIroEwNHNOO15i3N/Yes-Bank-said-to-cut-12-of-jobs-to-lower-expenses-push-tec.html s

Egan, M. (4. April 2016). 30% of bank jobs are under threat. From CNN Money: https://money.cnn.com/2016/04/04/investing/bank-jobs-dying-automation-citigroup/index.html 

GO Banking Rates. (12. August 2016). 6 Banking Services That Will Be Obsolete in 10 Years. From Go Banking Rates: https://www.gobankingrates.com/banking/technology/5-bank-services-obsolete-10-years/ 

Hanrahan, C. (2. November 2017). If the banks keep cutting jobs, why do they still have so many staff? From ABC News: http://www.abc.net.au/news/2017-11-03/nab-bank-job-losses-automation/9112658  

Hess, A. (8. November 2017). Deutsche Bank CEO suggests robots could replace half the company’s 97,000 employees. From CNBC: https://www.cnbc.com/2017/11/08/deutsche-bank-ceo-suggests-robots-could-replace-half-its-employees.html 

International Banker . (9. April 2018). The Impacts and Challenges of Artificial Intelligence in Finance. From https://internationalbanker.com/finance/the-impacts-and-challenges-of-artificial-intelligence-in-finance/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Morell, A. (13. June 2017). Bank teller are in danger of extinction as the ATM of the future takes over. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/bank-teller-automation-on-the-rise-with-new-atm-technology-2017-6 

Recruiter. (16. May 2017). As Banking Jobs Shift to Infrastructure and Tech, Job Seekers Need New Skills to Keep Up . From Recruiter.com Inc: https://www.recruiter.com/i/as-banking-jobs-shift-to-infrastructure-and-tech-job-seekers-need-new-skills-to-keep-up/ 

Shuka, S., & Rebello, J. (03. May 2017). Threat of automation: Robotics and artificial intelligence to reduce job opportunities at top banks. From The Economic Times: https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/threat-of-automation-robotics-and-artificial-intelligence-to-reduce-job-opportunities-at-top-banks/articleshow/58485250.cms 

The Independent . (31. July 2017). Swedish banks embrace artificial intelligence as a cure to closures. From https://www.independent.co.uk/news/business/news/sweden-banks-robots-ai-artificial-intelligence-closures-financial-industry-online-digital-banking-a7868471.html 

Tolj, B. (9. January 2018). Big four banks expected to cut 20,000 jobs in 2018 as technology replaces humans. From Mail Online: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5229983/Australias-big-four-banks-cut-20-000-jobs-2018.html 

Viete, ako bezpečne používať váš internet banking? . (06. 11 2016). From PC REVUE: https://www.pcrevue.sk/a/Viete–ako-bezpecne-pouzivat-vas-internet-banking 

Jerving, S. (17. November 2014). Bank Tellers Battle Obsolescence. From The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/articles/bank-tellers-battle-obsolescence-1416244137

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

The Business Insider. Bank teller automation on the rise with new technology. (6/2017). https://www.businessinsider.com/bank-teller-automation-on-the-rise-with-new-atm-technology-2017-6

Case study Source 2

The Financial Brand. Mobile Online Banking Payment Bill Pay. (2013). https://thefinancialbrand.com/62013/mobile-online-banking-payments-billpay/

Case study Source 3

Hess, A. (8. November 2017). Deutsche Bank CEO suggests robots could replace half the company’s 97,000 employees. From CNBC: https://www.cnbc.com/2017/11/08/deutsche-bank-ceo-suggests-robots-could-replace-half-its-employees.html  

 

Travel consultant and clerk 4221 -2

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Occupational Outlook Handbook . (13. April 2018). Travel Agents. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/Sales/Travel-agents.htm 

AgencyAuto. (without date). We understand the needs of our client and build innovative solutions that make us stand apart as one of the best travel technology company. From http://www.agencyauto.net/whoweare 

Blues wand Daily. Automation Artificial Intelligence and Technology empty for Airport Revenue. (2/5/2018). https://blueswandaily.com/automation-artificial-intelligence-and-technology-empty-promises-for-airport-revenue/

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/ 

Kiosk Industry. (9. May 2015). Self-tagging and flight change kiosks installed at Luxembourg Airport – Future Travel Experience. From Self-tagging and flight change kiosks installed at Luxembourg Airport – Future Travel Experience. https://www.futuretravelexperience.com/2015/05/self-tagging-kiosks-installed-at-luxembourg-airport/ 

The Vital Edge. (6. November 2014). Artificial Intelligence and the Next Wave of Automation in the Travel Industry. From The Vital Edge: http://www.the-vital-edge.com/artificial-intelligence-travel/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Agency Auto. (without date). http://www.agencyauto.net/whoweare

Case study Source 2

WAYBLAZER. (without date). The most powerful travel recommendation engine. From https://www.wayblazer.ai/ 

Case study Source 3

Pacific Controls. (without date). http://pacificcontrols.net/solutions/airport-automation.html

 

Telephone switchboard operators 4223 -2

References

answernet. (without date). Automated Call Center Services – Cut Your Costs & Improve Your Services. From https://answernet.com/automated.asp 

Chatbot Magazine. (5. January 2018). 2018: The Year of the Chatbot. From Chatbot Magazine: https://chatbotsmagazine.com/2018-the-year-of-the-chatbot-fc5a5f780a31 

Chatbot News Daily. (17. December 2016). 5 examples of chatbots in apps taking us into the future. From https://chatbotnewsdaily.com/5-examples-of-chatbots-in-apps-taking-us-into-the-future-98b0743bfc8 

contact-centres. (25. April 2016). Nuance introduce Nina the Virtual Assistant. From https://contact-centres.com/nuance-introduce-nina-the-virtual-assistant/ 

Evans, K. (without date). What Is an Automated Phone System? From Chron: https://smallbusiness.chron.com/automated-phone-system-58559.html 

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

OWIFY. (without date). Going global has never been easier. From https://www.owify.com/en/

Kombea. (without date). Solutions for perfect contact center compliance. From http://www.kombea.com/ 

PYMNTS. (20. February 2018). 25 Percent Of Customer Services Handled By Chatbots In Two Years. From PYMNTS: https://www.pymnts.com/chatbot-tracker/2018/chatbot-customer-service-technology/ 

Rockwell Automation . (without date). From https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html 

Techlabs, M. (21. April 2017). Can Chatbots Help Reduce Customer Service Costs by 30%? From Chatbots Magazine: https://chatbotsmagazine.com/how-with-the-help-of-chatbots-customer-service-costs-could-be-reduced-up-to-30-b9266a369945 

Venture Beat. (4. November 2016). How intelligent chatbots can work side by side with customer service agents. From https://venturebeat.com/2016/11/04/how-chatbots-can-help-customer-contact-centers/

Watson AI. (without date). Watson AI. From http://watson.ai/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Five9. (without date). Call Center Software from Five9. From https://www.five9.com/landing/call-center-software?source=SEM&program=PPC_-_Google&campaign=EU_-_S_-_Call_Center&adgroup=Call_Center-Automated&q=automated%20call%20center&matchtype=p&network=g&device=c&creative=262111713311&placement=&placementcategory=&a 

Case study Source 2

Microsoft Azure. (Without date). From https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/architecture/commerce-chatbot/

Case study Source 3

Babylon Health. (without date). From https://www.babylonhealth.com/ 

 

Hotel receptionist 4224 -2

References

BENBRIA . (20. October 2016). How Hotel Automation Benefits Guests. From BENBRIA Loop: https://www.benbria.com/automation-benefits-guests-hotels/  

Dataconomy. (12. February 2016). AI Usages in the Hospitality Industry: Do We Need Robotic Velociraptor Receptionists? From http://dataconomy.com/2016/02/ai-usages-in-the-hospitality-industry-do-we-need-robotic-velociraptor-receptionists/

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

HOTEL CUBE. (without date). Un robot alla reception: il futuro dell’accoglienza in hotel? From https://hotelcube.eu/un-robot-alla-reception-il-futuro-dellaccoglienza-in-hotel/

leonardo. (6. February 2016). 4 Fascinating New Digital Hotel Trends You Need to Know. From http://blog.leonardo.com/4-fascinating-new-digital-hotel-trends-you-need-to-know/

Nariello, F. (23. March 2017). Le app che aiutano a vendere meglio le case. From CASA24: http://www.ilsole24ore.com/art/casa/2017-03-23/le-app-che-aiutano-vendere-meglio-case-160606.shtml?uuid=AEUvtbm&refresh_ce=1     

Nguyen, M.-H. (11. October 2017). From Fortune 500s to small businesses, real business are already using chatbots to improve their services. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/examples-brands-companies-chatbots-business-2017-10 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Gaudin, S. (9. March 2016). Meet Connie, Hilton’s smart robot concierge. From COMPUTERWORLD: https://www.computerworld.com/article/3042401/robotics/meet-connie-hilton-s-smart-robot-concierge.html 

Case study Source 2

HORECATRENDS. (without date). Robot Mario, the new employee and mascot of the Marriot Hotel Ghent. From https://www.horecatrends.com/en/robot-mario-the-new-employee-and-mascot-of-the-marriott-hotel-ghent/ 

Case study Source 3

PRSONAS, Inc. . (without date). Receptionist of the Future – Hologram Virtual Receptionist. From https://www.youtube.com/watch?v=X_QjqeamB24 

Case study Sources 4

Ariane. (without date). http://www.ariane.com/index.php/en/

 

Accounting and Bookkeeping Clerks 4311 -2

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Predictive Analytics Times. (7. August 2016). Why Natural Language Processing Will Change Everything. From Predictive Analytics Times: https://www.predictiveanalyticsworld.com/patimes/natural-language-processing-will-change-everything/7924/

Ready Ratios. (without date). Perfect IFRS Reporting with Our Tool (IFRT). From https://www.readyratios.com/ 

STORMWARE. (without date). Ekonomický a účtovný program POHODA 2018. From https://www.stormware.sk/pohoda/ 

 UOL – Uctovnictvo on line . (without date). DOKLADY SI U VÁS VYZDVIHNEME. From https://www.uol.sk/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Archiles. (without date). From http://www.archiles.sk/wp-content/uploads/2017/03/Archiles-SK-infopresentation.pdf 

Case study Source 2

xero. (without date). Save 50% on easy-to-use online accounting software. From https://www.xero.com/za/ 

Case study Source 3

Crunchbase. (without date). Accrualify, Inc. A robust platform developed for enterprise-level accounting teams that automates accrual estimation processes and vendor management. From https://www.crunchbase.com/organization/accrualify-inc 

 

Statistical, Finance and Insurance Clerk 4312 -2

References

Faggella, D. (1. June ` 2018). Machine Learning in Finance – Present and Future Applications. From Tech Emergence: https://www.techemergence.com/machine-learning-in-finance/  

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/  

Finance Online. (without date). How Automation Can Make The Life of a Finance Department Easier? From https://financesonline.com/automation-can-make-life-finance-department-easier/  

Axson, D. A., Mistry, S., & Nanson, M. (without date). From reporting the past to architecting the future. From Accenture: https://www.accenture.com/t00010101T000000__w__/fr-fr/_acnmedia/PDF-17/Accenture-Strategy-Architecting-the-Future-Finance-Workforce.pdf  

Finstanon. (without date). Financial Statement Analysis App. From https://www.finstanon.com/  

Flanagan, T. (22. 1 2013). Machine Learning in Financial Trading: Theory and Applications. From Markets Media: https://www.marketsmedia.com/machine-learning-in-finance-theory-and-applications/  

Financial Stability Board . (1. November 2017). Artificial intelligence and machine learning in financial services. From fsb.org : http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P011117.pdf  

Futurism. (8. March 2017). An AI Completed 360,000 Hours of Finance Work in Just Seconds. From futurism: https://futurism.com/an-ai-completed-360000-hours-of-finance-work-in-just-seconds/  

Gershgorn, D. (2. January 2017). Japanese white-collar workers are already being replaced by artificial intelligence. From QUARTZ: https://qz.com/875491/japanese-white-collar-workers-are-already-being-replaced-by-artificial-intelligence/

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

insureon. (without date). Hassle-Free Business Insurance. From https://www.insureon.com/ 

Markets Media. (22. 01 2013). Machine Learning in Financial Trading: Theory and Applications. From https://www.marketsmedia.com/machine-learning-in-finance-theory-and-applications/  

Parcells, S. (1. December 2016). The Power of Finance Automation. From Strategic Finance: http://sfmagazine.com/post-entry/december-2016-the-power-of-finance-automation/  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Go Clark Insurance. (without date). https://goclarkinsurance.com/app/

Case study Source 2

Plus500. (without date). Trade CFDs on Shares, Indices, Forex and Cryptocurrencies . From https://www.plus500.com.cy/en/ 

Case study Source 3

etoro. (without date). Trade with confidence on the world’s leading social trading network. From https://www.etoro.com/?gclid=CjwKCAjwr-PYBRB8EiwALtjbz6UEBzUExn_u_69L3HBjy6jby0PI2atkxxxNEGGqKBd5qVD7z8fIMBoC-LkQAvD_BwE&utm_medium=SEM&utm_source=70284&utm_content=0&utm_serial=ROE_Brand_En_70284|KW_Etoro|MT_e&utm_campaign=ROE_Brand_En_70284|KW_Etoro|MT_    

Case study Sources 4

H2o. (without date). https://www.h2o.ai/

Library assistant 4411 -2

References

Brown, M. (17. 5 2011). Inside the University of Chicago’s Automated Library. From WIRED: https://www.wired.com/2011/05/u-chicago-automated-library/ 

Capterra. (without date). Library Automation Software. From https://www.capterra.com/library-automation-software/ 

DEMATIC . (without date). A Cost Effective & Space Saving Alternative. From http://www.automatedlibrarysystems.com/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Maceviciene , V., & Tolusis, S. (without date). LIBRARY AUTOMATION IN THE LITHUANIAN ACADEMIC LIBRARIES. From http://web.simmons.edu/~chen/nit/NIT%2795/267-mac.html 

SMARTRAC. (without date). FULLY AUTOMATED LIBRARY WITH RFID. From https://www.smartrac-group.com/fully-automated-library-with-rfid.html 

Techwalla. (without date). What Is the Meaning of Library Automation? From https://www.techwalla.com/articles/what-is-the-meaning-of-library-automation 

The University of Chicago Library News. (1. April 2013). Spring Mansueto Library tours for faculty, students, staff, alumni and their guests. From http://news.lib.uchicago.edu/blog/2013/04/01/spring-mansueto-library-tours-for-faculty-students-staff-alumni-and-their-guests/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

I am Hugh. (without date). From http://www.iamhugh.co.uk/ 

Meet Hugh, the robot librarian. (without date). https://www.aber.ac.uk/en/news/archive/2016/02/title-181095-en.html

Case study Source 2

AuRoss: An autononmous robotic shelf scanning system, (2015). https://ieeexplore.ieee.org/document/7354246

Case study Source 3

WIRED. (17. 05 2011). Inside the University of Chicago’s Automated Library. From https://www.wired.com/2011/05/u-chicago-automated-library/ 

 

Mail carrier 4412 -2

References

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/  

recode. (19. December 2016). France is going to let drones start delivering the mail. From https://www.recode.net/2016/12/19/14009398/france-mail-drones-delivery-dpdgroup-postal-service  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

The Washington Post . (22. 03 2018). Amazon is issued patent for delivery drones that can react to screaming voices, flailing arms . From https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/03/22/amazon-issued-patent-for-delivery-drones-that-can-react-to-screaming-flailing-arms/?utm_term=.a051942e0b7f  

The Guardian. (8. July 2015). Switzerland begins postal delivery by drone. From https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/08/swiss-post-begins-testing-postal-delivery-by-unmanned-drone  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Stamps. (without date). www.stamps.com

Case study Source 2

DHL. (without date). https://www.dhl.de/content/de/en/privatkunden/pakete-empfangen/an-einem-abholort-empfangen/packstation-empfang.html

Case study Source 3

USP. (without date). https://www.uspsoig.gov/blog/self-service-mail-technologies

Shop sales assistant 5223 -2

References

(22. November 2016). Retailers look to artificial intelligence to bag sales . From https://www.ft.com/content/6e13a474-afb4-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/ 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Inc. . (21. July 2016). Chatbots Are Finally Ready to Take Your Customer Service Jobs. From https://www.inc.com/ari-zoldan/chatbots-are-finally-ready-to-take-your-customer-service-jobs.html 

Magic Mirror . (without date). Providing Concierge Services for Your Shoppers. From http://www.magicmirror.me/Industry/Personal-Shopping-Assistant-in-Fitting-Room 

Nguyen, M.-H. (11. October 2017). From Fortune 500s to small businesses, real business are already using chatbots to improve their services. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/examples-brands-companies-chatbots-business-2017-10 

Tech Emergence. (March 2018). Artificial Intelligence in Retail – 10 Present and Future Use Cases. From https://www.techemergence.com/artificial-intelligence-retail/

Townsend, M. (16. February 2017). ‘Smart Mirrors’ Come to the Fitting Room. From Bloomberg Businessweek: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-16/-smart-mirrors-come-to-the-fitting-room 

Occupational Outlook Handbook . (13. April 2018). Retail Sales Workers. From https://www.bls.gov/ooh/sales/retail-sales-workers.htm 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Sephora Launches chatbot on messaging app kik. (30.3.2016). https://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2016/03/30/sephora-launches-chatbot-on-messaging-app-kik/

Case study Source 2

Saturn Holotour the guide mixed-reality tour with Microsoft Hololens (without date). https://innoactive.de/saturn-holotour-the-guided-mixed-reality-tour-with-microsoft-hololens/

Microsoft. (without date). Microsoft Hololens. From https://www.microsoft.com/en-ca/hololens 

Holotour (german). https://www.saturn.de/de/shop/holo-tour.html

Case study Source 3

Townsend, M. (16. February 2017). ‘Smart Mirrors’ Come to the Fitting Room. From Bloomberg Businessweek: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-16/-smart-mirrors-come-to-the-fitting-room 

Di Marco, M. (3. 1 2018). Nel negozio del futuro potrebbe non esserci nessuno. Nemmeno voi. From Business Insider: https://it.businessinsider.com/nel-negozio-del-futuro-potrebbe-non-esserci-nessuno-nemmeno-voi/

 

Cashiers and ticket clerks 5230 -2

References

Business Insider. (4. February 2018). Retail jobs are undergoing a fundamental shift but that doesn’t mean they’re getting better. From http://www.businessinsider.com/retail-jobs-changing-not-for-better-2018-2 

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/

Cashier Live . (without date). The Future of Retail. From https://ww2.cashierlive.com/futureofretail/

Green, D. (20. December 2017). Walmart is reportedly developing a store of the future with no cashiers. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/walmart-is-developing-high-tech-store-with-no-cashiers-report-2017-12 

Green, D. (4. February 2018). Retail jobs are undergoing a fundamental shift – but that doesn’t mean they’re getting better. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/retail-jobs-changing-not-for-better-2018-2

Guzman, M. (29. June 2013). Seattle app follows self-checkout machines in bid for your groceries. From The Seattle Times – Local News: http://blogs.seattletimes.com/monica-guzman/2013/06/29/seattle-app-follows-self-checkout-machines-in-bid-for-your-groceries/ 

Ismail, N. (30. May 2017). The evolution into a cashier-less future: the mobile retail app. From Information Age: https://www.information-age.com/evolution-cashier-less-future-mobile-retail-app-123466493/  

Lufkin, B. (13. May 2017). Should cashiers be humans or machines? From BBC: http://www.bbc.com/future/story/20170512-should-cashiers-be-humans-or-machines  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Market Scale. (18. June 2018). AI and Automation Are Coming to Retail. How Are Stores Adjusting? From https://marketscale.com/industries/retail/ai-and-automation-is-coming-to-retail-how-are-stores-adjusting/ 

Miller, C. C. (17. June 2017). Amazon’s Move Signals End of Line for Many Cashiers. From The New York Times: https://www.nytimes.com/2017/06/17/upshot/amazons-move-signals-end-of-line-for-many-cashiers.html  

Osborne, B. (18. June 2018). AI and Automation Are Coming to Retail. How Are Stores Adjusting? From Market Scale Retail: https://marketscale.com/industries/retail/ai-and-automation-is-coming-to-retail-how-are-stores-adjusting/ 

Microsoft. (22. 08 2017). Vendor invoice automation. From https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/accounts-payable/vendor-invoice-automation

Tesco. (without date). From https://tesco.sk/scan-and-shop/ 

Tesco. (without date). From https://itesco.cz/sluzby-a-znacky/tesco-sluzby/sluzby-v-obchodech/samoobsluzne-pokladny/  

Wikipedia. (without date). Self-checkout. From https://en.wikipedia.org/wiki/Self-checkout 

Wong, J. C. (16. August 2017). End of the checkout line: the looming crisis for American cashiers. From The Guardian: https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/16/retail-industry-cashier-jobs-technology-unemployment 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Furore over Pick n Pay’s self-service tills, (29/09/2016). https://www.itweb.co.za/content/xo1Jr5MxpewMKdWL

Case study Source 2

Mobile Barcode Scanning is a Win-Win. (15/5/2014). https://www.scandit.com/mobile-barcode-scanning-is-a-win-win/

Case study Source 3

QThru gears up for US expansion as its self-checkout apps for grocery stores go live (4/12/2012). https://thenextweb.com/insider/2012/12/04/qthru-is-gearing-up-to-expand-over-the-us-as-its-ios-and-android-apps-go-live/

Case study Sources 4

amazon go. (without date). From https://www.amazon.com/b?node=16008589011 

 

Telemarketer (Contact center salesperson) 5244 -2

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Madrigal, A. C. (20. December 2013). Almost Human: The Surreal, Cyborg Future of Telemarketing. From The Atlantic: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/almost-human-the-surreal-cyborg-future-of-telemarketing/282537/

Techlabs, M. (21. April 2017). Can Chatbots Help Reduce Customer Service Costs by 30%? From Chatbots Magazine: https://chatbotsmagazine.com/how-with-the-help-of-chatbots-customer-service-costs-could-be-reduced-up-to-30-b9266a369945 

The Atlantic. (20. December 2013). Almost Human: The Surreal, Cyborg Future of Telemarketing. From https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/almost-human-the-surreal-cyborg-future-of-telemarketing/282537/

Radiolab. (31. May 2011). Clever Bots . From https://www.wnycstudios.org/story/137466-clever-bots 

AdAge. (17. July 2017). Marketeers betting bots. From http://adage.com/article/digital/marketers-betting-bots/309767/

Harvard Business Report. (18. November 2013). Five Ways the Advertising Industry Is About to Transform. From hbr: https://hbr.org/2013/11/five-ways-the-advertising-industry-is-about-to-transform   

Forbes. (30. 10 2017). AI is changing marketing as we know it and thats a good thing. From https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/sites/andrewstephen/2017/10/30/ai-is-changing-marketing-as-we-know-it-and-thats-a-good-thing/#7238de4bdc40 

g 2 crowd. (without date). Best Display Advertising Software. From https://www.g2crowd.com/categories/display-advertising

Harvard Business Report. (18. November 2013). Five Ways the Advertising Industry Is About to Transform. From hbr: https://hbr.org/2013/11/five-ways-the-advertising-industry-is-about-to-transform

Stephen, A. (30. October 2017). AI Is Changing Marketing As We Know It, And That’s A Good Thing . From Forbes: https://www.forbes.com/sites/andrewstephen/2017/10/30/ai-is-changing-marketing-as-we-know-it-and-thats-a-good-thing/#7238de4bdc40 

Morgan, B. (21. March 2017). How Chatbots Will Transform Customer Experience: An Infographic. From Forbes: https://www.forbes.com/consent/?toURL=https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/03/21/how-chatbots-will-transform-customer-experience-an-infographic/#b9638497fb4a 

The Globe and Mail. (5. June 2017). How automation is shaking up the advertising industry. From The Globe and Mail Inc. : https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/programmatic-ads/article25146805/ 

The Next Web. (03. 06 2017). How AI Is Changing the World of Advertising Forever. From The Next Web: https://thenextweb.com/contributors/2017/06/03/ai-changing-world-advertising-forever/ 

Zhou, A. (15. November 2017). Chatbots Are The Future Of Marketing. From Medium: https://thinkgrowth.org/chatbots-are-the-future-of-marketing-67d21bd557db 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Avatar Outsourcing. (without date). http://avataroutsourcing.com/

Case study Source 2

What is an IVR and 6 Benefits of Using One. (15/04/2013). https://www.talkdesk.com/blog/what-is-an-ivr-and-6-benefits-of-using-one/

Case study Source 3

Interaktivna Zavodska asistentka. (without date). From https://www.ess.gov.si/kontakt/interaktivna_zavodska_asistentka 

Concrete Placers 7114 -2

References

Building Radar. (19. February 2015). How 3D Printing could Revolutionise the Construction Industry. From https://buildingradar.com/construction-blog/how-3d-printing-could-revolutionise-the-construction-industry/  

GRAPHISOFT. (without date). ARCHICAD. From http://www.graphisoft.com/archicad/ecodesigner_star/  

Fellesforbundet. (08. 11 2016). Report to NGU Digital Print . From https://www.fellesforbundet.no/globalassets/dokumenter/grafisk/publikasjoner/ngu-digital-print-report-2016.pdf  

Fernandes, Louella;. (12. October 2016). Can the print industry survive digital disruption? From https://www.louellafernandes.com/2016/10/12/can-print-industry-survive-digital-disruption/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2019). Masonry Workers. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/construction-and-extraction/brickmasons-blockmasons-and-stonemasons.htm 

Sevenson, B. (18. January 2015). Shanghai-based WinSun 3D Prints 6-Story Apartment Building and an Incredible Home. From 3DPrint.com: https://3dprint.com/38144/3d-printed-apartment-building/ 

Rooney, B. (20. October 2017). Technology Reduces Employment in the Printing Industry. From State of Oregon Employment Department: https://www.qualityinfo.org/-/technology-reduces-employment-in-the-printing-industry 

The Guardian. (31. January 2017). Building by numbers: how 3D printing is shaking up te construction industry. From https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jan/31/building-by-numbers-how-3d-printing-is-shaking-up-the-construction-industry 

Wang, L. (04. 06 2014). Chinese Company Assembles 10 3D-Printed Concrete Houses in a Day for Less Than $5,000 Each. From inhabitat: https://inhabitat.com/chinese-company-assembles-ten-3d-printed-concrete-houses-in-one-day-for-less-than-5000-each/winsun-3d-printed-houses-7/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Contour Crafting. (without date). From http://contourcrafting.com/ 

Case study Source 2

Apis Cor . (without date). We print buildings. From http://apis-cor.com/en/3d-printer 

Apis Cor. (6. April 2016). Apis Cor – Retained foundation framework. From https://www.youtube.com/watch?v=wSRmggwm1Us&feature=youtu.be 

Case study Source 3

WINSUN. (without date). The world’s first truly building 3d printing house of high-tech enterprises 3D PRINTING ARCHITECTURE’S FUTURE. From http://www.winsun3d.com/ 

 

Painting / coating worker 7131 -2

References

Choi, C. (5. January 2017). Air Brushed: New Drones Make Painting Easier. From Inside Unmanned systems: http://insideunmannedsystems.com/air-brushed-new-drones-make-painting-easier/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Murali, A. (15. February 2017). Walt the bot is here to paint your walls, and it can do it 30 times faster than humans. From Factor Daily: https://factordaily.com/endless-robotics-walt-robot-paint/  

Nanyang Technological University. (15. March 2017). OutoBot, an innovative robot to wash and paint high-rise buildings. From https://phys.org/news/2017-03-outobot-robot-high-rise.html  

Straits Time. (14. March 2017). Professor Chen I-Ming explains aims of robot cleaner and painter. From https://www.youtube.com/watch?v=jOHZOfyqbPI  

Straits Times. (14. March 2017). The Outobot moving up for a paint job. From https://www.youtube.com/watch?v=jruhS0ILym8  

Szoldra, P. (18. March 2016). This drone can paint your house better than you can. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/apellix-drone-can-paint-homes-and-de-ice-airplanes-2016-3  

MTDWI. (without date). Dies and Automation. From https://www.mtdwi.com/dies-and-automation/  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Straits Times. (14. March 2017). The Outobot moving up for a paint job. From https://www.youtube.com/watch?v=jruhS0ILym8

Case study Source 2

Apellix. (13. November 2015). Apellix Intro Video – Industrial Robotics using Drones and Umbilical Systems. From https://www.youtube.com/watch?v=ci76Heq_WRE&feature=youtu.be 

Apellix. (without date). software controlled aerial robotics. From https://www.apellix.com/

Case study Source 3

Robot Worx a SCOTT company. (without date). Need An Affordable Robotic Solution? From https://www.robots.com/ 

 

Foundry mould maker 7211 -2

References

Automation Advancements Streamline Mold Manufacturing. (09. 1 2012). From MoldMakingTechnology: https://www.moldmakingtechnology.com/articles/automation-advancements-streamline-mold-manufacturing

China Savvy. (without date). Sand Casting Service . From https://www.chinasavvy.com/industrial/sandcasting.php

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Mold Making Technology. (12. 1 2002). The New Future of Moldmaking . From https://www.moldmakingtechnology.com/articles/the-new-future-of-moldmaking  

ptc. (without date). Unlock Innovation With Industrial IoT. From https://www.ptc.com/en/products/iot  

Ultimaker. (without date). 3D printing for molds and casting. From https://ultimaker.com/en/explore/how-is-3d-printing-used/molds-casting  

Ultimate 3D Printing Store. (without date). MOLD MAKING. From https://ultimate3dprintingstore.com/pages/mold-making  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Solid worx. (without date). https://solidworx.co/

 

Toolmakers and Related Workers 7222 -2

References

ABB Robotics. (without date). Breaking the mold. From http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AAK10103A1615&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

Autodesk. (without date). CAD/CAM Software. From https://www.autodesk.com/solutions/cad-cam

Automation Advancements Streamline Mold Manufacturing. (09. 1 2012). From MoldMakingTechnology: https://www.moldmakingtechnology.com/articles/automation-advancements-streamline-mold-manufacturing

Designing the Moldmaking Industry’s Future . (9. 1 2002). From Mold Making Technology: https://www.moldmakingtechnology.com/articles/designing-the-moldmaking-industry’s-future

Digital Tool & Die, Inc. (without date). Creating precise, cost effective tooling! From http://digitaltooldie.com/  

Hand, A. (11. August 2017). Digitalization of the Machine Tool Industry. From Automation Wolrd: https://www.automationworld.com/article/topics/industrial-internet-things/digitalization-machine-tool-industry 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Pittman, K. (19. August 2016). Will the Rise of Robotics Kill the Machine Tool Industry? From Manufacturing: https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/12941/Will-the-Rise-of-Robotics-Kill-the-Machine-Tool-Industry.aspx 

MTDWI. (without date). Dies and Automation. From https://www.mtdwi.com/dies-and-automation/ 

Mold Making Technology. (12. 1 2002). The New Future of Moldmaking . From https://www.moldmakingtechnology.com/articles/the-new-future-of-moldmaking

tebis The CAD/CAM Experts. (without date). Model making For your top-of-the-line models. From https://www.tebis.com/en/sectors/model-making/ 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Digital Tool Die. (without date). http://digitaltooldie.com/

Case study Source 2

Siemens. (without date). https://www.siemens.com/global/en/home/products/software/mindsphere.html

Case study Source 3

Maino. (without date). https://www.makino.com/

Motor vehicle mechanics and repairers 7231 -2

References

DeBord, M. (8. November 2017). Follow this guide to choose between a car dealership and an independent mechanic. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/how-to-choose-between-car-dealer-and-indie-mechanic-2016-8

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/  

Ford, M. (05. 07 2015). The Rise of Automated Cars Will Kill Thousands of Jobs Beyond Driving. From GIZMODO: https://gizmodo.com/the-rise-of-automated-cars-will-thousands-of-jobs-and-n-1702689348

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/ 

Holley, P. (11. December 2017). ‘People are freaking out.’ Will electric vehicles doom your neighborhood auto mechanic? From The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2017/12/11/people-are-freaking-out-why-electric-vehicles-might-doom-your-neighborhood-auto-mechanic/?noredirect=on&utm_term=.fd9b64175e46 

Gizmodo. (05. 07 2015). The Rise of Automated Cars Will Kill Thousands of Jobs Beyond Driving. From Gizmodo: https://gizmodo.com/the-rise-of-automated-cars-will-thousands-of-jobs-and-n-1702689348 

IBM. (without date). Groupama transforms products and services with IBM IoT Connected Vehicle Insights . From IBM : https://www.ibm.com/internet-of-things/industries/iot-automotive

IBM. (without date). Smarter engineering solutions for the automotive industry . From https://www.ibm.com/internet-of-things/business-solutions/product-development/automotive

Johnston, I. (16. January 2016). Electric Cars: Mechanics with no specialist training ‘Risk Death when tinkering with the vehicles’. From Independent: https://www.independent.co.uk/life-style/motoring/motoring-news/electric-cars-mechanics-with-no-specialist-training-risk-death-when-tinkering-with-the-vehicles-a6816786.html

Kessler , S. (5. September 2017). The connected car of the future could kill off the local auto repair shop. From QUARTZ: https://qz.com/1054261/the-connected-car-of-the-future-could-kill-off-the-local-auto-repair-shop/ 

Kim , J. (30. August 2017). What’s a mechanic to do when electric cars bring less work? From Marketplace: https://www.marketplace.org/2017/08/24/sustainability/whats-mechanic-do-when-electric-cars-bring-less-work

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2018). Automotive Service Technicians and Mechanics. From Bureau of Labor Statistics : https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/automotive-service-technicians-and-mechanics.htm 

Software Advice. (without date). Auto Repair Software. From https://www.softwareadvice.com/sg/auto-repair/ 

QUARTZ. (05. September 2017). The connected car of the future could kill off the local auto repair shop. From QUARTZ: https://qz.com/1054261/the-connected-car-of-the-future-could-kill-off-the-local-auto-repair-shop/ 

USA Today. (28. June 2016). Your average car is a lot more code-driven than you think . From USA Today: https://eu.usatoday.com/story/tech/columnist/2016/06/28/your-average-car-lot-more-code-driven-than-you-think/86437052/  

Washington Post. (11. 12 2017). People are freaking out why electric vehicles might doom your neighborhood auto mechanic. From The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2017/12/11/people-are-freaking-out-why-electric-vehicles-might-doom-your-neighborhood-auto-mechanic/?noredirect=on&utm_term=.a626b7b4834a

IBM. (without date). AI-connected vehicles with Watson Assistant . From IBM : https://www.ibm.com/internet-of-things/industries/iot-automotive 

 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Tesla. (without date). https://www.tesla.com/Support/maintenance-plans-ms-mx

Case study Source 2

Sierra Wireless. (without date). Fuelling Connected Cars From the Automotive Industry. From Sierra Website : https://www.sierrawireless.com/applications/automotive-and-transport/automotive/ 

Case study Source 3

Volkswagen prefers Sierra Wireless to enable next-generation connected vehicles with 4G LTE embedded modules. (9. February 2017). From Sierra Website: https://www.sierrawireless.com/company/newsroom/pressreleases/2017/02/02-09-2017_volkswagen_prefers_sierra_wireless_to_enable_next_gen_connected_vehicles/ 

 

Printers 7322 -2

References

3D Supply Guys. (without date). 3D Printers for Geology Education. From https://3dsupplyguys.com/blogs/3d-printing-education/3d-printers-for-geology-education  

Boston. (24. July 2014). The 10 Most Endangered Jobs. From https://www.boston.com/jobs/jobs-news/2014/07/24/the-10-most-endangered-jobs  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

FANUC. (without date). Automation Solutions for Paper & Printing Industries. From https://www.fanucamerica.com/home/industrial-solutions/industries-we-serve/paper-printing-automation

Printbox. (without date). From https://sl.printbox.net/en 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

RICOH. (without date). From https://www.ricoh-europe.com/business-services/all-services/production-printing/value-added-services/clickable-paper.html 

 

Machine Setter 7523 -2

References

Automatech Robotik. (18. August 2016). Woodworking Robotic cell for Casket components. From https://www.youtube.com/watch?v=h_Z7fuSGtX8&feature=youtu.be

Dalheim, R. (09. May 2017). Artificial intelligence embedded in furniture? Ikea is considering. From Woodworking Network: https://www.woodworkingnetwork.com/technology/artificial-intelligence-embedded-furniture-ikea-considering

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

stockroom supply. (without date). Digital Woodcarver CNC and Laser. From http://stockroomsupply.ca/shop/digital-woodcarver.html

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Boyle, R. (9. August 2012). MIT’s Smart Handheld Woodworking Tool Makes Precise Cuts Automatically. From Popular Science: https://www.popsci.com/diy/article/2012-08/mits-new-smart-woodworking-tool-makes-routing-more-precise

Case study Source 2

Automatech Robotik. (without date). Woodworking Robotics Experts. From http://woodworkingrobot.com/#

Case study Source 3

IMA Schelling. (without date). Economical Panel Processing on the Highest Automation Level. From WOODWORKING: https://imaschelling.us/woodworking-machinery/ 

Metal pourer and caster 8121 -2

References

ABB. (without date). Energy management at Swiss Steel. From https://new.abb.com/cpm/industry-specific-solutions/metals/energy-management-at-swiss-steel

Biesheuvel, T. (21. June 2017). How Just 14 People Make 500,000 Tons of Steel a Year in Austria. From Bloomberg Businessweek : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/how-just-14-people-make-500-000-tons-of-steel-a-year-in-austria

Industry today. (03. 31 2017). Embracing Digitalization in the Steel Industry. From https://industrytoday.com/article/embracing-digitalization-steel-industry/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

ISPATGURU. (29. December 2016). Automation in Steel Industry. From http://ispatguru.com/automation-in-steel-industry/ 

PRIMETALS TECHNOLOGIES. (without date). UP TO DATE WITH ELECTRICS AND AUTOMATION . From https://www.primetals.com/portfolio/electrics-automation/ 

Rockwell Automation . (without date). From https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Primetals Technologies. (without date). PLANT PROCESS AUTOMATION . From https://www.primetals.com/portfolio/electrics-automation/plant-process-automation/ 

Case study Source 2

ABB. (without date). Metallurgical process control, metal manufacturing, automation and opitmization. From https://new.abb.com/control-systems/industry-specific-solutions/metals 

Case study Source 3

Europawire PR Editors. (28. September 2017). voestalpine opens its new high-tech wire rod mill in Leoben/Donawitz in Austria. From EUROPAWIRE: https://news.europawire.eu/voestalpine-opens-its-new-high-tech-wire-rod-mill-in-leobendonawitz-in-austria-86723134567890/eu-press-release/2017/09/28/ 

Case study Source 4

Voestalpine. (29. July 2015). voestalpine Wire Rod Austria was awarded at the VNL Logistics Award for its logistics solution. From https://www.voestalpine.com/blog/en/innovation-en/voestalpine-wire-rod-austria-receives-the-vnl-logistics-award-for-its-logistics-solution/ 

Food and Related Products Machine Operators 8160 -2

References

Food Engineering. (28. February 2017). Automation’s role in future food factories. From https://www.foodengineeringmag.com/articles/96520-automations-role-in-future-food-factories   

Food Marketing & Technology. (15. January 2018). Food Automation. From http://fmtmagazine.in/food-automation/  

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2018). Food and Tobacco Processing Workers. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/production/food-and-tobacco-processing-workers.htm  

Manufacturing. (12. 10 2015). 5 Tips for Automating Your Food Processing Plant. From https://www.manufacturing.net/article/2015/12/5-tips-automating-your-food-processing-plant

ptc. (without date). Unlock Innovation With Industrial IoT. From https://www.ptc.com/en/products/iot 

Rockwell Automation . (without date). From https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html 

Robotics Online Marketing Team. (19. 12 2017). Food Automation: Processing and Packaging Becomes Highly Automated. From Robotics Online Blog: https://www.robotics.org/blog-article.cfm/Food-Automation-Processing-and-Packaging-Becomes-Highly-Automated/75 

Sani, M. S., & Aziz, F. A. (2013). Advanced Manufacturing Systems in Food Processing and Packaging Industry. From IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/46/1/012042/pdf  

Shutterstock. (without date). Contemporary cheese production factory floor with automated processing steps and personnel in uniform isometric composition vector illustration . From https://www.shutterstock.com/image-vector/contemporary-cheese-production-factory-floor-automated-715332334  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Ledcor. (without date). http://www.ledcor.com/our-projects/building/light-industrial/evolution-fresh

Case study Source 2

Cambell’s. (without date). Our History . From https://www.campbells.com/campbell-history/ 

Locomotive Engine Drivers and Related Workers 831 -2

References

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Mic-Ro . (without date). Driverless Metros. From: https://www.mic-ro.com/metro/driverless.html

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Lille had Europe’s first fully automated Metro system. It opened in 1983. (23/4/2018). https://www.citymetric.com/transport/lille-had-europe-s-first-fully-automated-metro-system-it-opened-1983-3856

Case study Source 2

Automated Metro. (without date). https://www.tmb.cat/en/about-tmb/transport-network-improvements/automated-metro

Case study Source 3

Santiago takes delivery of driverless metro train. (7/04/2016). https://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/santiago-takes-delivery-of-driverless-metro-train.html

Crane, hoist and related plant operators 8343 -2

References

ABB. (without date). Remote Crane Operations. From https://new.abb.com/ports/solutions-for-marine-terminals/our-offerings/container-terminal-automation/remote-crane-operation 

Atkinson, W. (18. February 2015). Remote control crane operation: Heavy lifting made easy. From Plant Services: https://www.plantservices.com/articles/2015/remote-control-crane-operation-heavy-lifting-made-easy/ 

American Crane. (without date). REMOTE OPERATED CRANE. From https://store.americancrane.com/category/urce-center-crane-glossary-r-remote-operated-crane 

Clara, H. (without date). Remotely controlled quay cranes: safer and more productive. From Port Technology: https://www.porttechnology.org/technical_papers/remotely_controlled_quay_cranes_safer_and_more_productive 

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Port Technology. (15. May 2017). Asia Enters Fully Automated Terminal Era. From https://www.porttechnology.org/news/asia_enters_fully_automated_terminal_era 

Port Technology. (15. August 2011). Europe Container Terminals, Rotterdam orders 22 Gottwald AGV automated container transport vehicles. From https://www.porttechnology.org/news/europe_container_terminals_rotterdam_order_gottwald_agv_automated_container

Saulwick, J. (18. June 2015). Sydney’s Patrick terminal goes automated, with fewer staff but dancing robots. From The Sydney Morning Herald: https://www.smh.com.au/national/nsw/sydneys-patrick-terminal-goes-automated-with-fewer-staff-but-dancing-robots-20150617-ghqc24.html 

Fecht, S. (7. October 2015). The World’s First Fully Robotic Farm Opens In 2017. From Popular Science: https://www.popsci.com/worlds-first-fully-robotic-farm-opens-in-2017 

McCurry, J. (2. February 2016). Japanese firm to open world’s first robot-run farm. From The Guardian: https://www.theguardian.com/environment/2016/feb/01/japanese-firm-to-open-worlds-first-robot-run-farm 

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Port of Rotterdam. (without date). The robot is coming. From https://www.portofrotterdam.com/en/doing-business/logistics/cargo/containers/50-years-of-containers/the-robot-is-coming 

Model Maker 9329 -1

References

I-Ganavto. (13. November 2017). Has 3D Printing Killed Traditional Model Making? From http://www.iganavto.com/3d-printing-killed-traditional-model-making/

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Design.Carve.Create. (without date). https://www.digitalwoodcarver.com/

Case study Source 2

tebis The CAD/CAM Experts. (without date). Model making For your top-of-the-line models. From https://www.tebis.com/en/sectors/model-making/

 

Fast food preparer 9411 -1

References

Brookings. (16. May 2016). Automation accelerates in the fast food industry. From https://www.brookings.edu/blog/techtank/2016/05/16/automation-accelerates-in-the-fast-food-industry/  

CNBC. (28. March 2017). In a decade, many fast-food restaurants will be automated, says Yum Brands CEO. From https://.cnbc.com/2017/03/28/in-a-decade-many-fast-food-restaurants-will-be-automated-says-yum-brands-ceo.html  

Davis, N., Burgen, S., & Corbyn, Z. (13. September 2015). Future of Food. From The Guardian: https://www.theguardian.com/technology/2015/sep/13/future-of-food-how-we-cook  

Dispatch. (without date). 10 Ways the IoT Will Revolutionize the Field Service Industry. From https://www.dispatch.me/10-ways-the-iot-will-revolutionize-the-field-service-industry/  

Forrest, C. (3. August 2015). The first 10 jobs that will be automated by AI and robots. From ZDNet: https://www.zdnet.com/article/the-first-10-jobs-that-will-be-automated-by-ai-and-robots/  

Detrixhe, J. (4. July 2017). Lesson from the cupcake : Better to be a baker than a seller. From QUARTZ: https://qz.com/1014632/lesson-from-the-cupcake-atm-better-to-be-a-baker-than-a-seller/

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Occupational Outlook Handbook. (13. April 2018). Food Preparation Workers. From Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov/ooh/food-preparation-and-serving/food-preparation-workers.htm  

Nguyen, M.-H. (11. October 2017). From Fortune 500s to small businesses, real business are already using chatbots to improve their services. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/examples-brands-companies-chatbots-business-2017-10 

Tech Emergence. (27. January 2018). Fast Food Robots, Kiosks, and AI Use Cases from 6 Restaurant Chain Giants. From https://www.techemergence.com/fast-food-robots-kiosks-and-ai-use-cases/  

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

moley. (without date). Future is Served. From http://www.moley.com/ 

Case study Source 2

Foodini, Real food, freshly printed. (without date). https://www.naturalmachines.com/

Case study Source 3

June Oven. (without date). The do-it-all oven. From https://juneoven.com/ 

Parking Lot Attendants 9629 -1

References

Borkhataria, C. (23. May 2017). Meet Stan, the superstrong robot valet that can pick up your car and park it for you. From Mail Online: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4535486/Stan-valet-robot-pick-car-park-it.html  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Ludacer, R. (23. November 2015). This garage in Japan is actually a giant robot that parks cars in seconds. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/japanese-automatic-underground-car-park-2015-11  

Ngo Tuan Khoi. (26. March 2017). Japanese automatic underground car park at Eco Park by Giken. From https://www.youtube.com/watch?v=B-hvpPwrLGQ&feature=youtu.be  

Plugin. (without date). Fully automated car parking system in Japn. From https://plugin-magazine.com/driving/fully-automated-car-parking-system-in-japan/  

Stanley Robotic. (without date). The future of parking, it starts now. From http://stanley-robotics.com/  

Stanley Robot. (4. May 2017). Meet the new Stan, the first outdoor valet parking robot! From https://www.youtube.com/watch?v=sqOPnPVTJ74&feature=youtu.be  

Trends in Japan. (without date). Hidden Like Secret Bases – Automated Multistory Parking Facilities . From https://web-japan.org/trends/11_tech-life/tec170223.html

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Stanley-robotics. (14. June 2018). Stanley-Robotics. From Stanley-Robotics: http://stanley-robotics.com/ 

Borkhataria, C. (23. May 2017). Meet Stan, the superstrong robot valet that can pick up your car and park it for you. From Mail Online: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4535486/Stan-valet-robot-pick-car-park-it.html 

Case study Source 2

GIKEN LTD. . (14. June 2018). Automated Parking Facilities. From GIKEN : https://www.giken.com/en/products/automated-parking-facilities/ 

 

Meter reader and vending-machine collector 9623 -1

References

Borkhataria, C. (23. May 2017). Meet Stan, the superstrong robot valet that can pick up your car and park it for you. From Mail Online: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4535486/Stan-valet-robot-pick-car-park-it.html  

ILO. (1. January 2018). ISCO-08 Structure, Index Correspondance with ISCO – 88. From International Labour Organization: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/docs/groupdefn08.pdf

Ludacer, R. (23. November 2015). This garage in Japan is actually a giant robot that parks cars in seconds. From Business Insider: https://www.businessinsider.com/japanese-automatic-underground-car-park-2015-11 

Ngo Tuan Khoi. (26. March 2017). Japanese automatic underground car park at Eco Park by Giken. From https://www.youtube.com/watch?v=B-hvpPwrLGQ&feature=youtu.be 

Plugin. (without date). Fully automated car parking system in Japn. From https://plugin-magazine.com/driving/fully-automated-car-parking-system-in-japan/ 

Stanley Robotic. (without date). The future of parking, it starts now. From http://stanley-robotics.com/  

Stanley Robot. (4. May 2017). Meet the new Stan, the first outdoor valet parking robot! From https://www.youtube.com/watch?v=sqOPnPVTJ74&feature=youtu.be 

Trends in Japan. (without date). Hidden Like Secret Bases – Automated Multistory Parking Facilities . From https://web-japan.org/trends/11_tech-life/tec170223.html

General sources

Doyle, R. B. (without date). Automation Nation. From TOPIC: https://www.topic.com/automation-nation  

European Commission. (2013). European Classification of Skills/Competences and Occupations. From ESCO: https://ec.europa.eu/esco/resources//escopedia/20180606_154243/38cf5e78-d7fc-48b7-95e7-029c5656a598ESCO_Booklet_%28PDF%29.pdf  

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (17. September 2013). The Future of Employment: How Susceptible are jobs to Computerazition? Oxford Martin.

Futurist Speaker. (7. November 2014). 101 Endangered Jobs by 2030. From https://www.futuristspeaker.com/business-trends/101-endangered-jobs-by-2030/  

Hänel , L. (1. May 2017). A list of artificial intelligence tools you can use today — for personal use (1/3). From Medium: https://medium.com/@LiamHanel/a-list-of-artificial-intelligence-tools-you-can-use-today-for-personal-use-1-3-7f1b60b6c94f  

MarketWatch. (9. 05 2017). The robots are coming, and that is a good thing for the future of advice. From https://www.marketwatch.com/story/the-robots-are-coming-and-that-is-a-good-thing-for-the-future-of-advice-2017-05-08  

McKinsey & Company. (May 2017). What’s now and next in analytics, AI, and automation. From https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/whats-now-and-next-in-analytics-ai-and-automation  

McKinsey Global Institute. (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce transitions in a time of automation . From https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx

Case study Source 1

Stanley-robotics. (14. June 2018). Stanley-Robotics. From Stanley-Robotics: http://stanley-robotics.com/ 

Borkhataria, C. (23. May 2017). Meet Stan, the superstrong robot valet that can pick up your car and park it for you. From Mail Online: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4535486/Stan-valet-robot-pick-car-park-it.html 

Case study Source 2

GIKEN LTD. . (14. June 2018). Automated Parking Facilities. From GIKEN : https://www.giken.com/en/products/automated-parking-facilities/