Οι βοηθοί πωλήσεων καταστημάτων πωλούν ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών απευθείας στο κοινό ή για λογαριασμό καταστημάτων λιανικής
και χονδρικής και εξηγούν τις λειτουργίες και τις ποιότητες αυτών των αγαθών και υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Πωλητής Καταστήματος

Οι πωλητές καταστημάτων πωλούν ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών απευθείας στο κοινό ή για λογαριασμό καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης. Εξηγούν τις λειτουργίες και τις ιδιότητες αυτών των αγαθών και υπηρεσιών και μπορούν να διαχειρίζονται μικρά καταστήματα ή να εποπτεύουν τις δραστηριότητες των βοηθών πωλήσεων και των ταμείων (ΔΟΕ, 2018).

  • Καταστηματάρχες
  • Επόπτες Καταστημάτων
  • Βοηθοί Πωλήσεων Καταστημάτων (λιανική αγορά)
  • Πωλητής (χονδρική αγορά)

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ενώ ένας καλός βοηθός πώλησης αποτελεί ανεκτίμητη συμβολή στις αγορές λιανικής πώλησης, με τη μετανάστευση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού στο διαδύκτιο, η ανάπτυξη αυτού του επαγγέλματος έχει υποστεί πτώση που τείνει να αυξηθεί κατά 2% στην Αμερική (Occupational Outlook Handbook, 2018).

Οι βοηθοί πωλήσεων με τεχνική νοημοσύνη, ουσιαστικά τα chatbots που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα, προγνωστικά, πρόσβαση σε εξατομικευμένα δεδομένα και την ικανότητά τους να μαθαίνουν, πιθανών να γίνουν το επόμενο μεγάλο εργαλείο στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο, αν και δεν έχουμε ακόμη δει τα εκθετικά οφέλη που οι υπερασπιστές τους υποσχέθηκαν (FT, 2016). Ωστόσο, τα μεγάλα λιανικά καταστήματα δεν έχουν ακόμα δει επαρκή απόδοση της επένδυσης τους για να υιοθετήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες όπως τα chatbots, τους βοηθούς ρομπότ κ.λ.π. Η μελλοντική  υιοθέτηση θα βασιστεί στην επιτυχία των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών από τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές, όπως το Amazon (Tech Emergence, 2018).

Από την άλλη πλευρά, οι γνώσεις των υπαλλήλων εισαγωγής δεδομένων μπορεί να είναι πολύ χρήσιμες για τους σχεδιαστές προγραμμάτων ΤΠΕ, για τη δημιουργία πολύ γρήγορων και εύχρηστων διεπαφών για τους χρήστες που εισάγουν δεδομένα.

Ωστόσο, οι λογιστές είναι έμπιστοι σύμβουλοι για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Αυτή η σχέση εμπιστοσύνης δεν μπορεί να αναπαραχθεί ακόμα από έξυπνα συστήματα ή ρομπότ.

Παραδείγματα Περιπτώσεων