Οι υπάλληλοι εκτύπωσης εγκαθιστούν και λειτουργούν μηχανές για εκτύπωση. Ψηφιακες, με στοιχειοθετημένο κείμενο, λιθογραφία, φλεξογραφία, γκραβούρες, εφημερίδα.

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Επαγγελματικά Χαρακτηριστικά Ομάδας και Παρόμοια Επαγγέλματα

Yπάλληλοι Εκτύπωσης

Οι Yπάλληλοι Εκτύπωσης συνθέτουν και ρυθμίζουν τις πρέσες εκτύπωσης πριν από την εκτύπωση, βιβλιοθετούν και τελειοποιούν τα εκτυπωμένα προϊόντα, προετοιμάζουν τα στένσιλ και χειρίζονται τον εξοπλισμό εκτύπωσης.

  • Τεχνικοί Προεκτύπωσης
  • Yπάλληλοι Εκτύπωτης
  • Υπάλληλοι Τελειοποίησης Εκτύπωσης και Βιβλιοδεσίας
  • Χειριστής Τύπου
  • Χειριστής Τροφοδοσίας (εκτύπωση)
  • Screen printer

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η εργοδότηση στον τομέα της εκτύπωσης και συναφών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων έχει μειωθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτύπωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της κυριαρχίας των ψηφιακών τεχνολογιών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και διατηρούν τα περισσότερα από τα έγγραφά τους στο cloud με ψηφιακή αποθήκευση. Οι πολιτικές για τη μείωση της χρήσης χαρτιού έχουν επίσης έμμεση επίδραση στην αλλαγή αυτή. Παράλληλα, η εκτύπωση έχει επίσης εξελιχθεί σημαντικά με την εμφάνιση έξυπνων εκτυπωτών. Οι συσκευές εκτύπωσης είναι ολοένα και πιο αυτόνομες και μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες εκτύπωσης. Τέλος, η βιομηχανία ψυχαγωγίας έχει ενταχθεί πλήρως στον ψηφιακό κόσμο, εκεί που πλεόν διδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής βιομηχανίας και σιγά-σιγά απομακρύνεται από έντυπες προσκλήσεις, αφίσες, πανό, κ.λ.π., μιας και πλέον στρέφεται σε τηλεοράσεις, προβολείς κ.ά. Τέλος, η μείωση των εφημερίδων και έντυπων περιοδικών οδηγεί στη μείωση των προσωπικού στο τομέα αυτό (Boston, 2014).

Ενδεικτικά παραδείγματα