Οι χειριστές των μονάδων επεξεργασίας μετάλλων παρακολουθούν, λειτουργούν, ρυθμίζουν και συντηρούν μηχανήματα και εξοπλισμό μιας λειτουργίας για να επεξεργαστούν

και να μετατρέψουν μεταλλικά στοιχεία, και να λειάνουν, σκληρύνουν, κυλήσουν και εξωθήσουν μέταλλα (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μετάλλων και φινιρίσματος παρακολουθούν και λειτουργούν μηχανήματα και εξοπλισμό ελέγχου ενιαίας λειτουργίας για τον έλεγχο της μετατροπής, επεξεργασίας και φινιρίσματος ορυκτών μεταλλευμάτων και μετάλλων (ΔΟΕ, 2018).

  • Χύτης
  • Διαχειριστής μονάδας εξώθησης μετάλλων
  • Μεταχειριστής θερμικής επεξεργασίας μετάλλων
  • Steel roller

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η χαλυβουργία αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα μεγάλων θέσεων εργασίας εδώ και αιώνες, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αλλάζουν αυτήν την πραγματικότητα. Με παραγωγικότητα και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, επιτρέπουν στα εργοστάσια να τροποποιούν και να ρυθμίζουν γρήγορα και εύκολα τις παραγωγικές τους διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, τα χαλυβουργεία μπορούν να παράγουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων μέσω των παραγωγικών διαδικασιών. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να απαιτείται κάποια συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα σε ρόλους εποπτείας ή παρακολούθησης.

Παραδείγματα Περιπτώσεων