Οι ταχυδρόμοι και οι υπάλληλοι διαλογής εκτελούν εργασίες διαλογής, καταγραφής, παράδοσης και άλλα καθήκοντα
σχετικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από τα ταχυδρομεία ή τους συναφείς οργανισμούς, καθώς και από ή μέσα σε μια εγκατάσταση (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Άλλοι υπάλληλοι γραφειακής υποστήριξης

Άλλοι υπάλληλοι γραφειακής υποστήριξης ταξινομούν και παραδίδουν την αλληλογραφία, αρχειοθετούν έγγραφα, προετοιμάζουν πληροφορίες για επεξεργασία, διατηρούν αρχεία προσωπικού, ελέγχουν υλικό για λόγους συνέπειας με το πρωτότυπο υλικό, βοηθούν άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν ή να γράψουν και εκτελούν διάφορα άλλα εξειδικευμένα καθήκοντα (ΔΟΕ, 2018)

  • Υπάλληλος βιβλιοθήκης
  • Υπάλληλοι ταξινόμησης
  • Υπάλληλοι αρχειοθέτησης και αντιγραφής
  • Ταχυδρομικός φορέας
  • Ταχυδρόμος (άντρας ή γυναίκα)

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ο αριθμός των επιστολών και των εγγράφων που αποστέλλονταν με συνηθισμένο ταχυδρομείο μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου. Ωστόσο, ο αριθμός των παραδόσεων αγαθών αυξάνεται συνεχώς χάριν σε  αυτά τα μέσα.

Ορισμένες τεχνολογίες επέτρεψαν μεγάλη αυτοματοποίηση σε αυτόν τον τομέα. Στην κορυφή μεταξύ τους, η εισαγωγή και ταχεία βελτίωση των τεχνολογιών σταθερότητας, ισχύος, ασφάλειας και ταυτοποίησης των drone (The Washington Post, 2018). Αρκετές εταιρείες, ξεκινώντας από την Amazon, κάνουν τεράστια βήματα και τα εθνικά ταχυδρομεία ορισμένων χωρών έχουν πειραματιστεί με αυτό. (recode, 2016) (The Guardian, 2015). Μια άλλη πολύ απλή αυτοματοποίηση είναι η ικανότητα του πελάτη (προσωπική ή επαγγελματική) να εκτελεί ουσιαστικά το έργο των υπαλλήλων ταχυδρομείου απο την άνεση του σπιτιού του, εκτυπώνοντας γραμματόσημα, ζυγίζοντας και συσκευάζοντας πακέτα μέσω απλών διαδικασιών.

Παραδείγματα Περιπτώσεων