Οι ρυθμιστές μηχανών λειτουργούν και παρακολουθούν αυτόματες ή ημιαυτόματες μηχανές επεξεργασίας ξύλου όπως πριόνια ακριβείας


, μηχανές μορφοποίησης, σχεδιασμού, βαφής, στροφής και ξυλογλυπτικής για την κατασκευή ή επισκευή ξύλινων κομματιών για έπιπλα, εξαρτήματα και άλλα ξύλινα προϊόντα (ΔΟΕ, 2018)

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Ξυλουργοί, Κατασκευαστές Ντουλαπιών και Σχετικοί Εργάτες

Οι ξυλουργοί, οι κατασκευαστές ντουλαπιών και άλλοι σχετικοί εργάτες συντηρούν και επεξεργάζονται το ξύλο. Κατασκευάζουν, διακοσμούν και επισκευάζουν ξύλινα έπιπλα, οχήματα και άλλα ξύλινα προϊόντα και εξαρτήματα και εγκαθιστούν, λειτουργούν και συντηρούν εξοπλισμό και ξυλουργικό εξοπλισμό, μηχανές και εργαλειομηχανές (ΔΟΕ, 2018).

  • Ξυλουργοί
  • Κατασκευαστές Ντουλαπιών και Σχετικοί Εργάτες
  • Χειριστές Μηχανών Ξυλοκοπτικής και Ρυθμιστές εργαλείων
  • Χειριστές Μηχανών Σμιλεύματος (ξύλο)
  • Χειριστές Μηχανής Παραγωγής Επίπλων
  • Χειριστής Μηχανής ξύλινων αντικειμένων
  • Ρυθμιστής μηχανής ξυλουργικής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η χρήση έξυπνων εργαλείων έχει διευκολύνει τον ακριβή χειρισμό του ξύλου. Η ανθρώπινη δύναμη δεν θα είναι πλέον απαραίτητη για την κοπή ξύλου και τη μεταφορά του. Σήμερα, το CAD (Computer Aided Design and Manufacturing, Σχεδιασμός και Κατασκευή με τη βοήθεια υπολογιστών) δημιουργεί νέα σχέδια που μπορούν στη συνέχεια να υλοποιηθούν με τη χρήση τεχνολογιών CNC (Computer Numerical Control, Αριθμητικός Ελεγχος Υπολογιστών), οι οποίες επιτρέπουν στα ρομπότ να κόβουν υλικά και κομμάτια μοντέλου με υψηλή ακρίβεια, χαμηλό κόστος και μειωμένη πιθανότητα λάθους.

Παραδείγματα Περιπτώσεων