Οι νομικοί γραμματείς εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη νομική ορολογία και τις διαδικασίες για τη στήριξη των νομικών επαγγελμάτων μέσω επικοινωνίας
, τεκμηρίωσης και εσωτερικών συντονιστικών δραστηριοτήτων, σε νομικά γραφεία, νομικά τμήματα μεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνήσεις (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Διοικητικοί και Ειδικευμένοι γραμματείς

Οι Διοικητικοί και Ειδικευμένοι γραμματείς παρέχουν οργανωτικές, επικοινωνιακές και documentation υπηρεσίες υποστήριξης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. Αναλαμβάνουν εποπτική ευθύνη για τους υπαλλήλους στον οργανισμό (ΔΟΕ, 2018)

  • Επόπτες Γραφείου
  • Διοικητικοί και Εκτελεστικοί Γραμματείς
  • Ιατρικοί Γραμματείς

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση αντικαθιστούν γρήγορα τις χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούσαν μέχρι πρόσφατα οι νομικοί γραμματείς. Τα δικηγορικά γραφεία και άλλες οντότητες αυτού του τομέα αρχίζουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες που εκτελούν εργασίες γρηγορότερα και με χαμηλότερο κόστος. Η ανάλυση και η κατηγοριοποίηση των κειμένων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης νομικής υπόθεσης είναι πιο αποτελεσματικές όταν πραγματοποιούνται από έξυπνα συστήματα. Η βασική επισκόπηση των εγγράφων σε ορισμένες εταιρείες της νομικής βιομηχανίας εκτελείται ήδη χρησιμοποιώντας αυτόνομες μεθόδους (Τεχνητή Νοημοσύνη) που επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου κατά 2,5% κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με έναν ανθρώπινο-γραμματέα (NY Times, 2017). Τέλος, η έρευνα που σχετίζεται με την επίλυση διαφορών είναι ένα από τα καθήκοντα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, καθώς απαιτεί τον εντοπισμό και τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται για τη στήριξη της δικαστικής απόφασης. Αυτή η διαδικασία αρχίζει με την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων και τελειώνει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης. Τα έξυπνα συστήματα επιταχύνουν την ερευνητική διαδικασία και την ποιότητα της ανάλυσης, καθώς αυτό μπορεί να γίνει με ένα ευρύ φάσμα δομημένων και μη-δομημένων δεδομένων (Financial Times, 2016).

Αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να συσχετίσουν το νομικό κείμενο, τις περιπτώσεις και τις αποφάσεις κατά τρόπο που ένας γραμματέας δεν θα μπορούσε να επιτύχει με την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Οι προοπτικές για το επάγγελμα είναι δυσοίωνες, καθώς το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας προβλέπει ότι μέχρι το 2026 θα υπάρξει πτώση κατά 5% σε αυτό το επάγγελμα (Occupational Outlook Handbook , 2018).

Ωστόσο, τα ίδια αυτά έξυπνα συστήματα δεν μπορούν ακόμη να αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες ή να βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιτιθέμενων. Για τα καθήκοντα αυτά, οι γραμματείς μπορούν να βοηθήσουν τους δικηγόρους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, αν και οι τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, όπως τα chatbots, εξελίσσονται αρκετά εξελιγμένες ώστε να μπορούν να κάνουν την αρχική επαφή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ