Η Διαδικτυακός πόρος για το πρόγραμμά Jobs for Work 4.0 αποτελείται από 50 επαγγέλματα που έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά δείγματα για επαγγέλματα που αλλάζουν μέσω της ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης. Τα επαγγέλματα αυτά βασίζονται  στην κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και το Διεθνή Πρότυπο για την Κατηγοριοποίηση της Εργασίας (International Standard Classification of Occupations), η οποία χρησιμοποιείται και στην Ευρώπη ως επίσημη κατηγοριοποίηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013) από την ESCO.

Αυτός ο πόρος ευαισθητοποίησης έχει αναπτυχθεί από μια κοινοπραξία 7 χωρών για το ευρωπαϊκό έργο Work 4.0 (Πορτογαλία, Αυστρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ιταλία και Κύπρος). Ο πόρος περιέχει ένα δείγμα 50 ενδεικτικών επαγγελμάτων που κινδυνεύουν από τον αυτοματισμό και την ψηφιοποίηση με βάση τη βασική μελέτη των Osborn και Frey 2010 και ταξινομούνται από την ταξινόμηση των Διεθνών Οργανισμών Εργασίας ISCO-08.

Το δείγμα των επαγγελμάτων επιλέχθηκε βάσει 4 κριτηρίων

  • Σημαντικά επαγγέλματα στις οικονομίες των χωρών μας

  • Τα αποτελέσματα της έκθεσης Intellectual Output 2 (link) σχετικά με το μέλλον των θέσεων εργασίας

  • Εργασίες  που σχετίζονται με τεχνολογικές εξελίξεις  για τις οποίες έχουν γραφτεί άρθρα από αξιόλογους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε με αξιοπιστία την πιθανότητα να φέρουν επανάσταση σε ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή αγοράς

  • Παραδείγματα ενεργών εταιρειών που έχουν αναπτύξει προϊόντα της αγοράς και τα προσφέρουν στην αγορά, αναδεικνύοντας την ωριμότητα και τη διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών