Οι υπάλληλοι υποδοχής ξενοδοχείων καλωσορίζουν και καταγράφουν τους επισκέπτες σε ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής.
Αναθέτουν δωμάτια, εκδίδουν κλειδιά, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάνουν κρατήσεις δωματίων, διατηρούν αρχείο διαθέσιμου χώρου για την πληρότητα, παρουσιάζουν χρεώσεις προς αναχωρούντες επισκέπτες και λαμβάνουν πληρωμές (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης Πελατών παρέχουν ή λαμβάνουν πληροφορίες πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικά με την οργάνωση ταξιδιών, την περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού, την εγγραφή και παραλαβή φιλοξενούμενων και επισκεπτών, την πραγματοποίηση συναντήσεων, τη σύνδεση τηλεφωνικών κλήσεων και τη συλλογή πληροφοριών από έρευνες ερωτηματολογίου ή αιτούντων υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

  • Ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι
  • Υπάλληλοι πληροφόρησης Κέντρων Επαφών
  • Τηλεφωνητές
  • Υπάλληλοι υποδοχής ξενοδοχείων
  • Γενικοί Γραμματείς
  • Υπάλληλοι υποδοχής (γενικά)
  • Έρευνες και ερευνητές αγοράς
  • Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών που δεν ταξινομούνται αλλού
  • Κατασκευαστές εργαλείων

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι δραστηριότητες των υπαλλήλων υποδοχής ξενοδοχείων έχουν ήδη αλλάξει σε μεγάλο βαθμό λόγω του διαδικτύου μιας και εδώ και μερικά χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων γίνεται μέσω διαδικτυακών πύλων κράτησης θέσεων. Πολλά ξενοδοχεία διαθέτουν προγράμματα διαχείρισης κρατήσεων και δωματίων που συνδέονται με δικτυακές πύλες και έτσι είναι ευκολότερο και ταχύτερο να ελέγχεται η διαθεσιμότητα. Επίσης,  τα ψηφιακά κλειδιά δωματίου είναι πιο κοινά (BENBRIA, 2016).

Από την άλλη, καμιά μηχανή δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει ένα ζεστό χαμόγελο. Η ανθρώπινη επαφή μπορεί να σας κάνει να νιώσετε σαν στο σπίτι σας ακόμα κι αν είστε μίλια μακριά. Οι υπάλληλοι υποδοχής του ξενοδοχείου πρέπει να επενδύσουν στην κατάρτιση για τη διαπροσωπική επικοινωνία. Μια μελέτη από το Διεθνές Περιοδικό της Σύγχρονης Διοίκησης Φιλοξενίας διαπίστωσε ότι οι πελάτες αισθάνθηκαν επιφυλακτικοί για την εισαγωγή των νέων συστημάτων, επειδή πίστευαν ότι κρύβουν κίνητρα για την μείωση της άνεσης. Ωστόσο, αν οι πελάτες αντιληφθούν τις αλλαγές ως επαυξημένη εμπειρία πελατών, τότε δεν υπάρχει στίγμα και δυσφορία (Dataconomy, 2016)

Παραδείγματα Περιπτώσεων