Οι Χειριστές Μηχανών Τροφίμων και Σχετικών Προϊόντων θέτουν, λειτουργούν και παρακολουθούν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη σφαγή ζώων και την περιποίηση των κρεάτων.
​ Ψήνουν, Καταψύχουν, θερμαίνουν, πολτοποιούν, αναμιγνύουν, και επεξεργάζονται τρόφιμα, ποτά και φύλλα καπνού (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

  • Ορυχεία και Υπάλληλοι Μονάδων Επεξεργασίας Ορυκτών
  • Επεξεργαστές Μετάλλων και Υπάλληλοι Τερματικών Σταθμών
  • Χειριστές Μηχανών Χημικών και Φωτογραφικών Προϊόντων
  • Χειριστές Μηχανών Λάστιχων, Πλαστικών και Χαρτιού
  • Χειριστές Μηχανών Υφασμάτων, Γούνας και Δερμάτινων Προϊόντων
  • Χειριστές Μηχανών Τροφίμων και Σχετικών Προϊόντων
  • Υπάλληλοι Μονάδων Επεξεργασίας Ξυλείας και Χαρτοποιίας
  • Χειριστές Μηχανών άλλων εργοστασιακών σταθμών
  • Other Stationary Plant and Machine Operators
  • Εκτύπωση Υφασμάτων

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Οι δραστηριότητες επεξεργασίας στη μαζική βιομηχανία τροφίμων έχουν μηχανοποιηθεί εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η εισαγωγή εργαλείων αυτοματοποίησης και παρακολούθησης για την ενσωμάτωση μηχανών σε ένα γενικό ERP (Enterprise Resource Planning, Προγραμματισμός Επιχειρηματικών Πόρων) αποτελεί πρόκληση καθώς οι εταιρείες αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό τους με την πεποίθηση ότι  “… η πρόσληψη, κατάρτιση και διατήρηση ειδικευμένων εργαζομένων στη λειτουργία αυτοματοποιημένων μηχανημάτων παραμένει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα των κατασκευαστών τροφίμων το 2017 … “(Food Engineering, 2017). Αυτό είναι καλή είδηση για το επάγγελμα και δείχνει μια σταθερότητα έστω και αν δεν φαίνεται να υπάρχει άνοδος (Occupational Outlook Handbook, 2018) και πιθανότητα αύξησης του εισοδήματος καθώς η εργασία προσαρμόζεται σε νεώτερο εξοπλισμό.

Παραδείγματα Περιπτώσεων