Οι Πράκτορες εκκαθάρισης και αποστολής εκτελούν διαδικασίες εκτελωνισμού
και διασφαλίζουν ότι η ασφάλιση, οι άδειες εξαγωγής / εισαγωγής και άλλες διατυπώσεις είναι όπως προνοείται (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Πράκτορες Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Οι Πράκτορες Επιχειρηματικών Υπηρεσιών δημιουργούν επαφές για την πώληση διαφόρων επιχειρηματικών υπηρεσιών όπως διαφημιστικού χώρου στα μέσα ενημέρωσης. Διεξάγουν δραστηριότητες εκτελωνισμού εξασφαλίζοντας ότι τα απαραίτητα έγγραφα είναι όπως προνοείται, συνταιριάζουν άτομα που αναζητούν εργασία με κενές θέσεις εργασίας, βρίσκουν εργαζόμενους για εργοδότες, οργανώνουν συμβάσεις για το παιχνίδι / παράσταση αθλητών, ψυχαγωγών και καλλιτεχνών, καθώς και για τη δημοσίευση βιβλίων, την παραγωγή θεαμάτων ή την καταγραφή, εκτέλεση και πώληση μουσικής και προγραμματίζουν και οργανώνουν συνέδρια και παρόμοιες εκδηλώσεις (ΔΟΕ, 2018).

  • Οργανωτές συνεδρίων και εκδηλώσεων
  • Πράκτορες απασχόλησης και εργολάβοι
  • Κτηματομεσίτες και διαχειριστές ακινήτων
  • Επιχειρηματικοί πράκτορες υπηρεσιών που δεν ταξινομούνται αλλού
  • Πράκτορας Μεταφορών
  • Ναυτιλιακός Πράκτορας

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Το επάγγελμα των υπαλλήλων εισαγωγών / εξαγωγών αυξήθηκε εκθετικά καθώς το παγκόσμιο εμπόριο έγινε ολοένα και πιο πανταχού παρόν και συνοδεύτηκε από ισότιμη αύξηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου, την έκδοση τιμολογίων, την εκτύπωση αποδείξεων, τις πληρωμές κ.λπ.

Με την ευρεία υιοθέτηση των ERP (Enterprise Resource Platforms, Πλατφόρμες Επιχειρησιακών Πόρων), ο ρόλος ενός ατόμου που χρειάζεται να επικυρώσει την εμπορική αξία, τις φορολογικές απαιτήσεις κλπ. είναι πλέον πολύ αυτοματοποιημένος στο γενικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης. Υπάρχουν επίσης εξειδικευμένες πλατφόρμες που προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα εργαλείων παρακολούθησης πέρα από τα κανονικά καθήκοντα ενός πράκτορα, όπως το barcoding, η διαχείριση εισαγωγών / εξαγωγών, διεθνή και τοπικές μεταφορές, παρακολούθηση αποστολών, διαχείριση φορτηγών, διαχείριση αποθήκης.

Παραδείγματα Περιπτώσεων