Οι ραδιοτηλεοπτικοί και οπτικοακουστικοί τεχνικοί ελέγχουν την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού για την καταγραφή και επεξεργασία εικόνων και ήχου
καθώς και για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εικόνων και ήχων, καθώς και άλλων τύπων σημάτων τηλεπικοινωνιών σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα (ΔΟΕ, 2018).

Πιθανότητα κινδύνου Βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Τεχνικοί ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και οπτικοακουστικών μέσων

Οι ραδιοτηλεοπτικοί και οπτικοακουστικοί τεχνικοί ελέγχουν την τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού για την καταγραφή και επεξεργασία εικόνων και ήχου καθώς και για τη μετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εικόνων και ήχων, καθώς και άλλων τύπων σημάτων τηλεπικοινωνιών σε ξηρά, θάλασσα ή αέρα. Επίσης, εκτελούν τεχνικά καθήκοντα που σχετίζονται με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής των τηλεπικοινωνιών και με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την οικοδόμηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (ΔΟΕ, 2018).

  • Τεχνικοί Μηχανικής Τηλεπικοινωνιών
  • Οπτικοακουστικός χειριστής
  • Διαχειριστής εξοπλισμού ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης
  • Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης
  • Χειριστής κάμερας
  • Βοηθός παραγωγής

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η αυτοματοποίηση και τα ψηφιακά εργαλεία χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε αυτόν τον τομέα εργασίας. Ήδη, αρκετοί επαγγελματίες του χώρου του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης έχουν αντικατασταθεί από αυτοματοποιημένα εργαλεία και διαδικασίες.

Για παράδειγμα, υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας αυτού του κλάδου που σχετίζεται με τη μετάδοση του αθλητισμού με τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης, όπου με τη χρήση της τεχνικής νοημοσύνης θα ελέγχονται μέχρι 18 αγώνες αντισφαίρισης και θα είναι εφικτό, λόγω της τεχνικής νοημοσύνης, να προτείνεται ο πιο ενδιαφέρον αγώνας για να μεταδοθεί (IT Pro Portal, 2018)  (The Washington Post, 2015). Μια δεύτερη πτυχή σε αυτόν τον τομέα της μετάδοσης είναι η εφαρμογή της για κλειστό υποτιτλισμό, όπου η τεχνητή νοημοσύνη (στην προκειμένη περίπτωση το IBM Watson), μαθαίνει και παρέχει υπότιτλους με βάση αυτό που λέει ο παρουσιαστής (IBM Cloud Video, 2017).

Με τόσα πολλά οπτικά δεδομένα προς επεξεργασία, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδανική για να παρέχει αυτόματα ευρετήριο περιεχομένου και αρχειοθέτηση βασισμένη σε μια σειρά από μεταβλητές που προβλέπουν τη συνάφεια με τις τρέχουσες ιστορίες (NewscastStudio, 2018).

Αυτή η διαδικασία είναι ακόμη ικανή να δημιουργήσει εξατομικευμένα περιεχόμενα, αυτοματοποιημένα όπως τα μέσα του BBC που βασίζονται σε αντικείμενα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη παράγει εξατομικευμένες ειδήσεις βασισμένες σε δεδομένα που συλλέγονται από τον θεατή (χρόνος, συσκευή, ενδιαφέροντα κλπ.) (IT Pro Portal, 2018). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν ν χρησιμοποιηθούν σε ένα ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, σε ραδιοφωνικό σταθμό ή σε τηλεοπτικό σταθμό και μπορούν να εκτελούν ή να εκπέμπουν ένα πρόγραμμα εν τη απουσία ανθρώπου-χειριστή.

Παραδείγματα Περιπτώσεων