Οι Επαγγελματίες στη διαφήμιση και στο marketing αναπτύσσουν και συντονίζουν διαφημιστικές στρατηγικές και εκστρατείες
, καθορίζουν την αγορά νέων αγαθών και υπηρεσιών και εντοπίζουν και αναπτύσσουν ευκαιρίες αγοράς για νέα και υπάρχοντα αγαθά και υπηρεσίες (ΔΟΕ, 2018).

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ FREY ΚΑΙ OSBORNE

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Πωλητές, Επαγγελματίες στο μάρκετινγκ και στις δημόσιες σχέσεις

Οι πωλητές, οι επαγγελματίες στο μάρκετινγκ και στις δημόσιες σχέσεις σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, συντονίζουν και εφαρμόζουν προγράμματα διάδοσης πληροφοριών για την προώθηση οργανώσεων, αγαθών και υπηρεσιών, και αντιπροσωπεύουν εταιρείες που πωλούν ένα φάσμα τεχνικών, βιομηχανικών, ιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και προϊόντων ΤΠΕ αλλά και υπηρεσιών (ΔΟΕ, 2018).

Τα επαγγέλματα σε αυτή τη μικρή ομάδα ταξινομούνται στις ακόλουθες ομάδες:

  • Επαγγελματίες στη διαφήμιση και στο marketing
  • Επαγγελματίες Δημοσίων Σχέσεων
  • Επαγγελματίες Τεχνικών και Ιατρικών Πωλήσεων (εξαιρουμένων των ΤΠΕ)
  • Επαγγελματίες Πωλήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ειδικός διαφήμισης
  • Ειδικός Marketing
  • Αναλυτής έρευνας αγοράς

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Η διαφήμιση έχει να κάνει με μια βασική ικανότητα: τη δεξιότητα της πώλησης. Η ικανότητα να γνωρίζετε το ακροατήριο σας και να πωλείτε ειδικά σε αυτό, αποτελεί τη βάση για την άνοδο των διαδικτυακών γιγάντων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν παράσχει στις εταιρείες μια πληθώρα εξατομικευμένων και συγκεντρωτικών δεδομένων σχετικά με τις προτιμήσεις μας, τα οποία απαιτούν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, για να τα επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν ισχυρές συνδέσεις που μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από τους πωλητές (AI Is Changing Marketing As We Know It, And That’s A Good Thing , 2017).

Έγινε εφικτή η αυτοματοποίηση και ενός ενεργού τρόπου αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω λογισμικού το οποίο μπορεί να συνθέσει πειστικά και πολυάριθμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που γράφουν συναρπαστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης (How AI Changing the World of Advertising Forever, 2017).

Η δυνατότητα των διαφημιστών να δημιουργήσουν αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης (Harvard Business Report, 2013) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προβολή του προϊόντος στα καλύτερα και μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης, τις ώρες προβολής κλπ. Διαδικτυακές εταιρείες (g 2 crowd, nd) χρησιμοποιούν εργαλεία ‘εξόρυξης’ δεδομένων και αναλύουν δισεκατομμύρια δεδομένων, από μοντέλα κατανάλωσης που βασίζονται στη γεωγραφική θέση μέχρι δημογραφικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότερης και αποτελεσματικότερης διαφημιστικής εκστρατείας, αφήνοντας στους διαφημιστές μόνο τη δημιουργία περιεχομένου (The Globe and Maiil, 2017)

Παραδείγματα Περιπτώσεων