Οι μεταλλοπλάστες και οι κατασκευαστές πυρήνων φτιάχνουν καλούπια και πυρήνες για δημιουργία μετάλλων.

Πιθανότητα κινδύνου βάσει της μελέτης των Frey και Osborne

Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Ομάδας και Σχετικών επαγγελμάτων

Εργάτες Φύλλου και Δομικού Μετάλλου, Τεχνίτες Καλουπιών και Συγκολλητές, και Παρόμοιοι Εργάτες

Οι Εργάτες Φύλλου και Δομικού Μετάλλου, οι Τεχνίτες Καλουπιών και οι Συγκολλητές, και Παρόμοιοι Εργάτες φτιάχνουν καλούπια και πυρήνες για δημιουργία μετάλλων, συγκολλούν και κόβουν μεταλλικά μέρη, κατασκευάζουν και επισκευάζουν αντικείμενα από λαμαρίνα και εγκαθιστούν, ανεγείρουν, συντηρούν και επισκευάζουν βαριές μεταλλικές κατασκευές, συσκευές, τελεφερίκ και σχετικό εξοπλισμό.

  • Τεχνικοί Μεταλλικών Καλουπιών και κατασκευαστές πυρήνων
  • Συγκολλητές και εργάτες φλογοκοπής
  • Εργάτες μεταλλικών φύλλων
  • Παρασκευαστές δομημένων μετάλλων και μανταδόροι
  • Συγκολλητές και συναρμολογητές καλωδίων
  • Κατασκευαστής καρδιών
  • Τεχνίτης καλουπιών

Γενικά Ενημερωτικά Στοιχεία

Ο κατασκευαστής μήτρας χυτηρίου είναι ειδικευμένος εργαζόμενος που κατασκευάζει καλούπια για χρήση στη μεταλλουργία και σε άλλες βιομηχανίες παραγωγής. Δημιουργούν καλούπια για τη διαδικασία χύτευσης. Αυτός ο μέχρι χθες εξειδικευμένος εργάτης είναι δυσεύρετος στη σημερινή αγορά. Δεν υπάρχει πλέον ένας εργαζόμενος, ο οποίος να μπορεί να τα “κάνει όλα”. Σήμερα, το κατάστημα καλουπιών είναι γεμάτα με ειδικούς, οι οποίοι με τη βοήθεια λογισμικού σχεδιάζουν το καλούπι και ο κατασκευαστής είναι ο άνθρωπος που συναρμολογεί το τελικό καλούπι. Πολλές από τις διαδικασίες κατεργασίας που εμπλέκονται στην κατασκευή καλουπιών χρησιμοποιούν εξοπλισμό ελεγχόμενο από υπολογιστή, CAD (Computer Aided Design, Σχεδιασμός με Υπολογιστή) και μεταφέρονται ψηφιακά στο CNC (Computer Numerical Control, Αριθμητικός έλεγχος υπολογιστή) για την πραγματική κατασκευή του καλουπιού.

Παραδείγματα Περιπτώσεων